Hva gjør vi?

Universitetets Rollespillforening, Levende (URL) er en forening for studenter og andre interesserte som har lyst til å begynne med laiv.

URL hadde opprinnelig ikke som hovedmål å være en forening som først og fremst lagde laiver/simuleringer, men ønsket heller å legge til rette for et stabilt og velfundert laiv-miljø på universitetet. Etterhvert har vi begynt å arrangere egne spill, både Minilaiver på en kveld og mer omfattende opplegg.

Vi har lyst til å være en naturlig innfallsport til miljøet for nye studenter. Først og fremst satser vi derfor på arrangementer som:


Foredrag om:
 • Historiske emner
 • Teater, kostymer, søm
 • Arbeid i metall, tre, lær
 • Hva er levende rollespill

Ekskursjoner:
 • Kinoforestillinger
 • Muséer
 • Laiv-relaterte arrangementer

Sosiale arrangementer:
 • Sykvelder
 • Filmkvelder - gjerne med Sci-fi-, historiske eller fantasy-filmer
 • Fester
 • Stæsjmarked - kjøp, selg, bytt og gi bort stæsj

Laivforberedelser og prosjekter:
 • Felles forberedelser til laiver eller simuleringer
 • Egne simuleringer
 • Prosjekt som fellesforberedelse

Vi har møter annen hver uke (Se kontaktinformasjon for tidspunkt). Er du nysgjerrig eller har noe du vil ta opp, så bare kom!

Av Lise Hamre, Anne Innes
Publisert 11. juni 2009 13:44 - Sist endret 29. nov. 2011 09:39