Forsiden

Universitetets Rollespillforening, Levende (URL) var en forening for studenter og andre interesserte som hadde lyst til å begynne med laiv.

Foreningen ble stiftet i 1995 og lagt ned i 2011, men materialet vi samlet oss ligger fremdeles tilgjengelig her for de som trenger det.

Vi har flere bildegallerier og fine kompendier.

Kompendier

Hvordan ville URL gjort det?

Prosjekter

Prosjekter URL har hatt

Gallerier

Bilder fra arrangementer URL har deltatt på eller arrangert

Vest-Agderbunaden

Etter URLs tid, men med URL-ånd. URL-Lise syr bunad og tar i bruk alle triks og knep hun har lært som medlem i URL.