Kontaktinformasjon

Medlemsmøter

Siden foreningen legges ned har vi heller ingen møter.

E-postadresse

E-post: url-styret (at) studorg.uio.no

Publisert 8. juni 2009 12:55 - Sist endret 29. nov. 2011 09:39