Utstyr

Mesteparten av dette utstyret er nå i LEGIO XVs eie.