Månetid

En gang i tiden dro noen unge gutter (og en eller annen jente) ut i skogen og slo hverandre i hodet med trestokker og fant ut at det var gøy.
Disse ungdommene laget basisen for hva som er laiv. Etter hvert ble de flinkere til å lage roller, samfunn til rollene og plott som utspilte seg i disse samfunnene.
Dessverre ble noe tapt på veien, folk glemte at de slo hverandre i hodet (og det VAR gøy).
Men bare nesten; hvert år blir laivopplevelser ødelagt av deltakere som fortsatt husker hor gøy det var å denge andre mennesker i hodet med et sverd.
Vi som lager Månetid ser et problem i at det ikke blir laget nok laiver av typen som åpner for muligheten til å banke opp sine venner med god samvittighet. En brist som fører til at mange tar seg den friheten på laiver der det egentlig passer dårlig.
Vi setter oss som mål å lage laiver basert på etterspørselen etter action.
Endelig ønsker jeg å sitere dogmamanifestet; ”laiv egner seg meget godt til å simulere action”.
Dette er en mulighet som vi ikke ønsker å la passere.


Jens Friberg
Juli 2006

Kompendier

Månetid I (pdf)
Månetid IV (pdf)
Månetid V (pdf)
Månetid VI (pdf)
Hovedkompendium (pdf)

Kontakt-personer

Jens Friberg
Hjens_friberg@hotmail.comH
Sjur Marius Tomter
HShaidaan@hotmail.comH
98 60 17 66

Sist endret 14. august 2006

Publisert 14. des. 2011 10:58