Arbeidsmøte februar 2022

Tekna-UiO arbeidsmøte for styret 15. februar 2022, Zoom

 

Arbeidsmøte om lønnsanlysen tirsdag 15. februar 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Terje Grønås, Øystein Prytz, og Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Cheau Ling Poon (observatør)

Ikke til stede: Erik Winge, Stein Michael Storleer


Saksliste

  • Sak 1: Lønnsanalyse for UH versus resten av statlig sektor

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Lønnsanalyse for UH versus resten av statlig sektor

Felles gjennomgang av lønnsanalysen som Per har laget. Dokumentet ble kopiert til en Teams mappe der vi ble enige om å samarbeide om å arbeide videre med dokumentet sammen. Vi ble også enige om å melde dokumentet inn til sakslisten for neste styremøte for Akademikerne-UiO som er mandag 28 februar.

Det ble videre drøftet følgende:

  • Legge ut informasjon av lønnsanalysen på intranettsiden til fagforeningen
  • Sende opplysninger per e-post og innkalle til medlemsmøte for innspill på dokumentet - lønnsanalysen
  • Løfte saken på IDF på fakultetsnivå/sentralt...
  • Høre med UiB og NTNU om deres erfaring, synspunkter på våre funn
  • Melde inn som en sak på Akademikernes UH-samling 21-22. april

(... kall til alle styremedlemmer om å bidra til komplettere referatet

)

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 15. feb. 2022 12:14 - Sist endret 15. feb. 2022 15:26