Styremøte april 2021

Referat fra styremøte april 2021

 

Referat fra styremøte 12. april 2021

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Frøydis Schultz, Per Eugen Kristiansen, Terje Grønås, Øystein Prytz.

Ikke til stede: Stein Michael Storleer

Referent: Terje og Erik


Saksliste

Sak 1: Forslag til beslutning om forhandlingsfullmakt til Akademikerne-UiO for de lokale lønnsforhandlinger 2021

Godkjent

Sak 2: Stipendiatforlengelse under koronaen

Ikke noe nytt fra sentralt IDF, Terje orienterte fra siste IDF-møte og møtet med Tekna sentralt og representanter fra hele landet. 

Akademikerne jobber tett sammen med Forskerforbundet i denne saken. Vi forventer at det snart kommer opp i sentralt IDF.

Sak 3: Støtte en henvendelse om stipendiatforlengelse til Kjemisk Institutt/MN-Fakultetet

Erik tar med seg henvendelsen til Akademikerene som innspill til en sak på sentralt IDF-møte.

Sak 4: Kurs: Midlertidige stillinger og mental helse

Tekna sentralt arrangerer et lunsjkurs om midlertidige stillinger og mental helse.

"Å være stipendiat eller post.doc kan være ensomt, og tungt. Man har eneansvar for oppgaven og en tydelig tidsfrist, som kan være flere år unna. Det krever selvdisiplin og viljestyrke. Men det gjør en også utsatt for psykiske utfordringer."

Invitasjonen er sendt ut til medlemmer på UiO.

Sak 5: Statistikk

Anne oppdaterer lønnsstatistikken til 2.5.1-forhandlingene og oppdaterer medlemslistene med ansattnummer.

Sak 6: Orientering om status vedrørende en stipendiat

Den nasjonale forskningsetiske komiteen skal behandle saken

 

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.

 
Emneord: Tekna
Publisert 14. apr. 2021 09:08 - Sist endret 7. juni 2021 08:38