Styremøte august 2019

Tekna-UiO styremøte 26 august 2019, Georg Sverdrups Hus, Blindern.

Referat fra styremøte mandag 26 august 2019

Sted: Georg Sverdrups hus, Blindern

Referent: Øystein Prytz


Sak 1: Årets lønnsforhandlinger 2.5.1

Det er kommet inn 156 + 2 krav. Av disse er 42 fra PhD stipendiater.

Nyansatte PhD stipendiater får nå høyere startlønn enn det de med ett års ansiennitet har. Saken er oppe på sentralt nivå (rektoratet). Vi mener at dette er en type systemsvikt som ikke skal eller kan rettes opp i 2.5.1 forhandlingene, men må løses på annet vis.

Vi har fremmet ønske overfor Akademikerne om et større generelt tillegg enn tidligere år.

Sak 2: Fordeling av ansvar for gjennomgang av lønnskrav

Vi går gjennom kravene og laster opp til fellesområdet innen 1. sept. Dag har laget forslag til fordeling av lønnskravene mellom styremedlemmene. Vi laster opp nye filer med egne initialer slik at vi ikke skriver over hverandres filer. Kravene rangeres fra 1 til 3, forsøksvis i fordelingen 30%-40%-30%. Vi kan justere lønnskravet både opp og ned om vi mener det er rimelig. Se spesielt etter medlemmer som har havnet i en situasjon med urimelig lav lønn eller andre urimelige skjevheter.

Sak 3: Informasjon om Tekna romfartskveld på UiO 7 oktober​

Tekna arrangerer romfartskveld 7. oktober kl 16-20 i Georg Sverdrups hus. Tekna sentralt har stand og serverer vin og snacks. Vi inviterer Tekna Romfart på befaring i september, i tilknytning til styremøtet vårt fredag 20. september kl 10.00.


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Publisert 26. aug. 2019 17:21 - Sist endret 13. jan. 2020 08:51