Styremøte mars 2019

Tekna-UiO styremøte 18 mars 2019, Ole-Johan Dahls hus, Blindern.

Foreløpig saksliste for styremøte mandag 18 mars 2019

Ole-Johan Dahls hus: Møterom 10167 i 10. etasje, UiO campus Forskningsparken

(Ring 99163232, Stein Michael, hvis dere ikke kommer forbi kortlåsen i 10)


Sak 1: Konstituering av Tekna-UiOs styre for 2019.

Sak 2: Fordeling av ansvarsområder og roller for styremedlemmer.

Sak 3: Tekna tilbyr å holde et medlemsmøte ved UiO omkring mandag 8. april (eller senere samme uke?). Hvem har mulighet for å bidra, booke rom, etc. Tekna holdt et tilsvarende medlemsmøte hos NTNU den 26 februar iår.

Sak 4: Informasjon og forberedelser før årets 2.5.1 lønnsforhandlinger, ny medlemspoll (?), diskusjon om vår strategi frem mot forhandlingene.

Sak 5: Eventuelt. Meld inn andre saker dere ønsker å diskutere.


 

Arrangør

Tekna-UiO
Publisert 6. mars 2019 10:47 - Sist endret 13. jan. 2020 08:52