Styremøte - 20.11.2012

Referat møte Tekna lokalt, UiO, 20.11.2012

Resultater fra høstens 2.3.3 forhandlinger i 2012.

Finn Knut ønsket velkommen. Høstens forhandlinger ble avsluttet 2.11.2012 og forhandlingsutvalget i år bestod av Haneef og Finn Knut. I år hadde Tekna 90 krav og fikk igjennom 57 krav og fikk totalt 168 lønnstrinn fordelt på medlemmene og dette utgjør 1.7 mill av totale 33 mill. ved UIO.

Rekrutteringskampanje

Akademikerne skal starte en rekrutteringskampanje hvor Tekna kan stille med en representant. Heidi har sagt seg villig til å delta på dette arrangementet som vil gå på et senere tidspunkt.

Lokale Tekna, årsmøte 2013

Møtedato er ennå ikke fastsatt og valgkomite, som består av Døsseland og Walderhaug, har ikke kontaktet Tekna ennå. Det vil sannsynligvis bli et årsmøte i februar.

Tekna Stat skal ha årsmøte 17. og 18. januar 2013 og vi i Tekna lokallag kan møte med tre representanter. Finn Knut har allerede sagt ja til R-møte i Tekna Stat og han blir også med på Tekna Stat sitt årsmøte i januar. Elisabeth og Heidi møter også der og Stein Michael stiller som reserve.

Andre møter og kurs i regi av Tekna

Tillitsvalg-opplæring går via Teknas egen side (påmelding gjennom ”Min side”) og alle styremedlemmer blir oppfordret om å delta på disse kursene. Det finnes også en hel rekke andre kurs som går i regi av Tekna og det er fint om mange bruker denne aktivt og melder seg på når det er kurs av interesse.

Eventuelt

Stein Michael ønsker et tettere samarbeid med studentgruppen ved UiO og inviterer til møte hvis det lar seg gjøre. I første omgang gjelder det å finne fellesarrangementer og hvor man kan videreutvikle et samarbeid med studentene. Dette er viktig også med hensyn på rekruttering av nye medlemmer fra studentmassen. Stein Michael tar kontakt med studentrepresentant for videre utvikling av samarbeid og fellesarena. Det er flott hvis vi kan finne en sak som man kan enes om for å profilere Tekna lokalt for å øke medlemsmassen, men også for å prøve å få bedre innflytelse.

Publisert 24. feb. 2015 11:14