Resultater fra årets lønnsforhandlinger ved UiO

Årets lokale lønnsforhandlinger ved UiO ble ferdige i forrige uke og protokollen er signert 6. november 2018. Alle ansatte har fått epost fra UiOs personalavdeling med individuelt resultat. Flere detaljer finnes hos Akademikerne-UiO.

Vi observerer at økonomisk ramme i 2018 for lønnsforhandlingene i Staten på 2,8% er lavere enn økningen i i konsumprisindeksen på 3,1%. Generelt tillegg for alle Tekna-medlemmer ved UiO ble 1,4% som betyr en tydelig reallønnsnedgang for de aller fleste av oss (ved UiO) med hensyn til kjøpekraft. Gjennomsnitt lønnsvekst for Tekna-medlemmer i statlig sektor var i 2018 på 3,3% (i henhold til Teknas lønnsstatistikk for 2018).

Generelt tillegg og resultat for individuelle krav-skjema

​​​​Tekna-UiO styret vil oppdatere sidene her etterhvert som vi får tilgang til protokoll og endelige resultater fra lokalt lønnsoppgjør ved UiO. Alle Tekna-medlemmer ved UiO har fått et brev med informasjon om et generelt tillegg til alle på 1,4% pluss informasjon om et eventuelt individuelt tillegg. Lønnsendringen har virkningstidspunkt 2018-05-01, og lønnsøkningen for perioden fra mai frem til nå, vil etterbetales på neste lønnsutbetaling. Tekna-UiO styret har ikke tilgang til noen informasjon om hvorfor individuelle lønnskrav ikke fikk gjennomslag. Slike detaljer fra selve lønnsforhandlingene er dessuten taushetsbelagt. Vi anbefaler å ta kontakt med nærmeste leder eller lokal HR-avdeling for å få hjelp med svar på slike spørsmål. Se mere informasjon om resultatet fra Akademikerne-UiO her.

Lønnsstige

Nytt med årets hovedtariffavtale er overgang fra lønnsrammer til lønnsstige. Grovt regnet får alle som tidligere var på lønnsramme nå en automatisk lønnsøkning på 1,1% (beregnet fra den faktiske aktuelle årslønn) pluss generellt tillegg og individuelle tillegg. Stipendiater og spesialistkandidater er sikret en årlig automatisk lønnsøkning på 3% (pluss generelt og individuelt tillegg) i 4 år. Slike automatiske lønnsøkninger i lønnsstige skjer hvert år på samme dato som annsettelsesdato i din akutuelle stilling. Ble du for eksempel ansatt i august, vil du også få automatiske tillegg i lønnsstige i påfølgende år, i august. Vi vil følge med på at alle, inkludert stipendiater, får denne økningen som er avtalt med den nye lønnsstigen.

Les mere:

Nytt lønnssystem i staten – til glede og til besvær (Tekna Magasinet, 10. desember 2018)

God lønnsvekst for teknologer og realister (Tekna.no, 9. desember 2018)

Resultat av lokale forhandlinger ved UiO for Akademikerne 2018 (Akademikerne-UiO, 7. november 2018)

Informasjon om årets lønnsoppgjør (Akademikerne, 6. juni 2018)

Den nye lønnsstigen (Akademikerne, 6. juni 2018)

Oversikt over stillinger som er på lønnsstige (Lovdata.no, lønnsplan for Akademikerne)

Les mere fra UiO:

Lokale lønnsforhandlinger: Akademikerne i mål (UiO, 8. november)

Lokale lønnsforhandlinger: LO, Unio og YS i mål (UiO, 13. november 2018)

Lønnsopprykk i høst? (UiO, 29. juni 2018)

Informasjon om lønnsforhandlinger; lønnssamtale (UiO, oppdatert september 2018)


Nyheter om lønnsoppgjøret fra Uniforum

Lokale lønnsforhandlinger ble lønnsfest for mellomledere (22. november 2018)

Akademikernes lønnsforhandlinger: Kjempeopprykkenes tid kan være forbi (16. november 2018)

Mekling 16 timer på overtid hindret streik i staten (24. mai 2018)

250 UiO-tilsette kan gå til streik frå torsdag morgon (Uniforum 22. mai 2018)

Fagforening: UiO begrunnet lønnsopprykk med «stabilt godt humør» (Uniforum 2. november 2017)

Medlemmer i Akademikerne kan sitte igjen med null i lønnsøkning (Uniforum 27. juni 2017)

UiO-ansatte flest krever ikke høyere lønn (Uniforum 13. januar 2017)

Uvanlig vanskelige lønnsforhandlinger (Uniforum 9. januar 2017)

Akademikernes forhandlingsresultat: Mest til mannlige medisinprofessorer (Uniforum 4. januar 2017)

I høst blir det to lokale lønnsforhandlinger på UiO (Uniforum 17. august 2016)

Høstens lokale lønnsoppgjør: – Mange var nok ekstra skuffa (Uniforum 10. desember 2014)

Høstens lokale lønnsforhandlinger: Flertallet fikk ingenting (Uniforum 14. desember 2012)

Litt til mange eller mye til få? (Uniforum 14. sepetmber 2012)


Noen nøkkeltall

Det ble generelt god lønnsvekst for sivilingeniører i 2018 (i motsetning til de fleste ansatte her ved UiO). Gjennomsnitt lønnsvekst for Tekna-medlemmer i statlig sektor i 2018 var på 3,3% etter flere år med lav lønnsvekst. Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2018 på 529 444 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 514 375 kroner, mens startlønnen i staten lå på 466 947 kroner.

Vi noterer at Statlig sektor har et betydelig etterslep i lønn sammenlignet med andre sektorer. Her er en oversikt over gjenomsnittlig årslønn for Akademiker-medlemmer i ulike sektorer. 

Bransje Årslønn (snitt)
Industri  851 160
Bygg/anlegg  858 120
Varehandel 723 600
Finanssektoren 945 840
Statlig sektor 638 880

KS i alt

643 200

KS skoleverket 

617 900

KS ekskl. skole

674 400

Helseforetak 838 600

(Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU 2018)


Snitt årslønn i statlige virksomheter

Se også Regjeringens beregning av gjennomsnittlønn ved statlige virksomheter som grunnlag før forhandlinger og lønnsoppgjøret i 2018. Tabellen under viser et utvalg for de norske universitetene, inkludert rank når tabellen sorteres på årslønn for Akademiker-medlemmer.

Statlig virksomhet

Akademikere

 

LO, Unio, YS

Rank

... utdrag med årslønn for universitetene snitt lønn snitt lønn 1
Kunnskapsdepartementet 675 220 640 940 55
Norges handelshøyskole 644 680 645 610 78
Universitetet i Sørøst-Norge 636 140 595 520 87
Nord universitet 626 030 571 820 96
Oslomet - storbyuniversitetet 618 070 600 770 103
Universitetet i Oslo 610 660 572 130 111
Universitetet i Stavanger 610 100 574 650 113
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 598 600 549 780 126
Universitetet i Agder 595 760 564 640 135
Universitetet i Bergen 591 570 562 250 138
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 588 110 560 580 145
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 587 500 569 180 147
... totalt 197 statlige virksomheter     197

 


Effektiviseringskutt

Vi noterer at dagens Regjering i forslag til Statsbudsjett for 2019 foreslår å videreføre den såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) med ytterligere 0,5% kutt i bevilgninger til statlige virksomheter. ABE ble innført i 2015, og deretter videreført i 2016, 2017, 2018 og nå også i forslaget til Statsbudsjett for 2019. Ett flertall i Finanskomiteen anbefaler at ABE ikke vedtas videreført for budsjettåret 2019.

Effektivisering og avbyråkratisering [ved UiO med henvisning til BOTT] (Khrono 5. februar 2018).

ABE legger til grunn en produktivitetsvekst innen UiOs (og andre statlige virksomheters) tjenester og kjerneoppgaver. Men de fleste ansatte ved UiO (i kjernevirksomhet forskning og undervisning) straffes med en betydelig reallønnsnedgang.


Vi minner om at tariffoppgjøret i staten for 2018 er et hovedoppgjør og endte med en ramme på 2,8% av lønnsmassen for alle statsansatte. For Akademikerne ble hele rammen (på 2,8%) med i potten for de lokale forhandlingene, mens det for LO Stat, Unio og YS Stat ble avtalt et generelt tillegg på 1,25%.

Publisert 5. nov. 2018 13:49 - Sist endret 10. des. 2018 09:31