Resultat av lokale forhandlinger ved UiO for Akademikerne 2018

Medlemmer i en Akademikerforening får et lokalt generelt tillegg på 1,4 % av årslønn per 1.5.18. I tillegg er det forhandlet på individuelle tillegg. 

Rammen fra det statlige oppgjøret 2018

Akademikerne har i årets tariffoppgjør tatt enda noen skritt mot et mer moderne lønnssystem. Den økonomiske rammen på 2,8 prosent av lønnsmasse per 1.mai er den samme i begge tariffavtaler. Akademikerne forhandler hele denne rammen lokalt, og har forhandlet om ca 20,7 millioner kroner.

Akademikerne fortsetter å forhandle i eget løp, og har også i år gjennomført forhandlingene som hovedsammenslutning.

Resultatet

  • Medlemmer av en Akademikerforening ved UiO får et lokalt generelt tillegg på 1,4 % av sin årslønn per 1. mai 2018.
  • Resterende pott ble brukt til forhandling på individuelle tillegg.

Det endelige resultatet foreligger i form av protokoll, som er en enighet mellom Akademikerne-UiO og arbeidsgiver om fordelingen av den lokale potten.

Alle som har sendt inn lønnskrav vil motta informasjon om resultatet etter forhandlingene.

Protokollen er offentlig. Dersom du ønsker å se protokollen kan du ta kontakt med Avdeling for personalstøtte:  ap-postATadmin.uio.no

Taushetsplikt i forhandlinger

Det som har skjedd underveis i forhandlingene er taushetsbelagt, og partene kan ikke kommentere fra selve lønnsforhandlingene utover det som foreligger i form av protokoll.

Publisert 7. nov. 2018 19:45 - Sist endret 7. nov. 2018 19:45