SVSU-møte 9. mai

Velkommen til nytt møte i studentutvalget!

Konstitueringssaker

Sak nr. 1        Godkjenning av innkalling og referat

Sak nr. 2        Valg av ordstyrer og referent

Orienteringssaker

Sak nr. 3       Orientering fra leder v/ Kristine Berg Heggelund   

Sak nr. 4       Orienteringer fra fag- og programutvalgene 

Sak nr. 5       Orienteringer fra verv/komiteer

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6      Drøfting - BA i samfunnsvitenskap 

  • Truls har vært på møte i arbeidsgruppa for mulig opprettelse av bachelorprogram i samfunnsvitenskap. Kort orientering og diskusjon. 

Sak nr. 7      Oppsummering av handlingsplanen for året

  • Skal vi gjøre noen sprell under eksamensperioden? Hvor bør vi sette inn støtet?

Sak nr. 8      Forberedelser til Studentrådsmøtet

  • Vi har møte i SR den 14. mai. Orientering og forventninger til SVSU før møtet.

Annet

Sak nr. 9     Eventuelt

Arrangør

Studentutvalget ved SV-fakultetet
Publisert 7. mai 2019 09:08 - Sist endret 10. jan. 2020 00:08