Møteoversikt vår 2019

Innkallinger, sakslister og protokoller for møter i SVSU våren 2019.

Vår 2019

14.02.2019 - Saksliste og innkalling

14.03.2019 - Saksliste og innkalling

28.03.2019 - Saksliste og innkalling 

11.04.2019 - Saksliste og innkalling 

25.04.2019 - Saksliste og innkalling - avlyst

09.05.2019 - Saksliste og innkalling

23.05.2019 - Saksliste og innkalling

Interessert i hva vi jobbet med høst 2018?

Se møteoversikt for forrige semester:

Møteoversikt høst 2018