Organisasjonskart

Her er organisasjonskartet for Realistforeningen

Generalforsamlingen

Foreningens øverste organ

Hovedstyret

Foreningens øverste styret og ansvarlig for langsiktig planlegging

Revisjonsutvalget

Reviderer foreningens totale regnskap

Desisjonsutvalget

Tolker lover i tvilsspørsmål og kotrollutvalg ved misslighold

Arrstyret

Ansvarlig for foreningens arrangementer

Fagstyret

Ansvarlig for foreningens faglige aktivitetstilbud

Vaktgruppa

Ansvarlig for vakthold ved foreningens kveldsarrangementer

Blæstgruppa

Ansvarlig for å markedsføre foreningens arrangementer

Husbjørnen

Studentenes fakultetsavis ved Mat.Nat.

Økonomiutvalget

Ansvarlig for at foreningens regnskap er holdt vedlike

Regi

Ansvarlig for rigging og vedlikehold av foreningens lyd- og lysanlegg

Kjellerstyret

Ansvarlg for foreningens kjeller- og bardrift

DJ-gruppa

Ansvarlig for musikkutvalget på foreningens kveldsarrangementer

Kaféstyret

Ansvarlg for foreningens kafédrift
 

 

Publisert 28. juli 2010 09:27 - Sist endret 15. mars 2018 10:48