print logo

Forsiden

Faste arrangementer

Kafé

Mandag til fredag, 10:00 - 16:00. (Åpner uke 5!)

Pub med quiz

Hver fredag fra kl. 18:04.

Følg oss på sosiale medier

Bli med i Realistforeningen

Hvilke minner vil du sitte igjen med fra studietiden? Lesesalen? Pensum? Eksamensnerver? Tørre forelesere? Det er nå du har muligheten til å skape minnene som varer livet ut!

For å melde deg inn i Realistforeningen trykk her.

For mer info les om de ulike gruppene.

Samarbeidsforeninger

Realistforeningen samarbeider med andre studentforeninger ved Universitetet i Oslo. Disse inkluderer:

Filologisk Forening
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening
Kjellerutvalget
Juristforeningen
Medicinerforeningen
Det Norske Studentersamfund
Cybernetisk Selskab