Forsiden

Medlem i Realistforeningen

Hvilke minner vil du sitte igjen med fra studietiden? Lesesalen? Pensum? Eksamensnerver? Tørre forelesere? Det er nå du har muligheten til å skape minnene som varer livet ut!

Bli medlem i Realistforeningen

Les om de ulike gruppene.

Faste arrangementer

Kafé

Mandag, 10:00 - 16:00.
Tirsdag, 10:00 - 13:00.
Onsdag, stengt.
Torsdag, 10:00 - 16:00.
Fredag, 10:00 - 14:00.

Pub med quiz

Hver fredag fra kl. 18:04.

Følg oss på sosiale medier

Samarbeidsforeninger

Realistforeningen samarbeider med andre studentforeninger ved Universitetet i Oslo. Disse inkluderer:

Filologisk Forening
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening
Kjellerutvalget
Juristforeningen
Medicinerforeningen
Det Norske Studentersamfund
Cybernetisk Selskab