Hovedstyremøter

Her finner man innkallinger og referater fra møtene i hovedstyret (HS).

Referatene fins i menyen. Referat fra et møte offentliggjøres etter godkjenning på neste HS-møte.

Innkallinger til fremtidige møter kommer under. Disse skal offentligjøres minst tre dager før møtet.

Ingen kommende arrangementer

 
Publisert 13. des. 2021 16:19 - Sist endret 17. juli 2022 18:11