Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post[at]realistforenigen.no

 

Hovedstyret våren 2021 har følgende medlemmer:
 

Formann: Jon Aleksander Prøitz : formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Christina Eide: sekretaer[at]rf.uio.no

ØU-leder: Knut Sæbjørnsen: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Iver Oknes: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Frida Rasmussen: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Dorthea Enger: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Helene Gjerde Aamdal: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Even Tobias Eriksen: regiformann[at]rf.uio.no

 

Hovedstyret for høsten 2021 har følgende medlemmer:

Formann: Helene Gjerde Aamdal: formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Anders Søberg: sekretaer[at]rf.uio.no

ØU-leder: Knut Sæbjørnsen: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Iver Oknes: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Frida Rasmussen: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Frida Marie E. Westby: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Aleksander Bye: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Magnus Axelsen: regiformann[at]rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 16. apr. 2021 23:12