Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post@realistforenigen.no

 

Hovedstyret våren 2018 har følgende medlemmer:

 

Formann: Anne Katrine Bækkelie: formannen@rf.uio.no

Sekretær: Iris Anna Berg: sekretaer@rf.uio.no

 

ØU-leder: Stine Hagen Søberg: oeu-lederen@rf.uio.no

Kjellermester: Jan Ole Åkerholm: kjellermesteren@rf.uio.no

Arrsjef: Christina Eide: arrsjefen@rf.uio.no

Fagsjef: Raoul Ekeli: fagsjefen@rf.uio.no

Blæstsjef: Aksel Graneng: blaestsjefen@rf.uio.no

Regiformann: Helje Marie Thorsdatter Svensson: regiformann@rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 24. apr. 2018 16:40