Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post[at]realistforenigen.no

 

Hovedstyret høsten 2018 har følgende medlemmer:

 

Formann: Iris Anna Berg: formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Emilie Fostvedt: sekretaer[at]rf.uio.no

 

ØU-leder: Stine Hagen Søberg: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Alida Hardersen: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Marius Torsvoll Ellefsen: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Forat Seif: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Aurora Kobernus: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Oscar Halse: regiformann[at]rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 24. aug. 2018 15:19