Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post[at]realistforenigen.no

 

Hovedstyret våren 2019 har følgende medlemmer:

 

Formann: Jan Ole Åkerholm: formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Marius Torsvoll Ellefsen: sekretaer[at]rf.uio.no

 

ØU-leder: Anette Fredriksen: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Amund Isaksen: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Are Tov Sløtte: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Aksel Graneng: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Ingrid Aas Kittang: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Oscar Halse: regiformann[at]rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 24. apr. 2019 17:36