Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Didrik Svellingen

 

Sekretær:

Jonas Fløde

 

Kjellermester:

Christina Eide

 

Arrsjef:

Liana Maciovan

 

Fagsjef:

Bjørn Kristian Eide

 

Regiformann:

Christian Brynildsen

 

ØU-leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Christina Eide

 

Skjenkemester:

Sara Mediå

 

Skjenkemester:

Hanne Hugem

 

Skjenkemester:

Even Tobias Eriksen

 

Skjenkemester:

Signe Linnea Hernes Tandeberg

 

Skjenkemester:

Dorthea Enger

 

Skjenkemester:

Knut Sæbjørnsen

 

Skjenkemester:

Martin Heggem

 

Skjenkemester:

Bendik Steinsvåg Dalen

     
 

Funkemester: 

Christina Eide

 

 

Kafésjef:

 

Ada Mathea Veddegjerde

 

Baffelmester:

Anders Søberg
 

Baffelmester:

Sindre Bjørndal-Riis
 

Baffelmester:

Jonas Fløde
 

Baffelmester:

Astrid Hartz

 

 

Baffelmester:

Baffelmester:

Baffelmester:

Baffelmester:

Trym Fjeldheim Karlsen

Liana Maciovan

Mia Frivik

Vytenis Orlauskis

 

 

Utlånsansvarlig:   

Christina Eide

 

 

 
 

Teansvarlig:

Teansvarlig:

Sverre Wehn Noremsaune

 

 

Kaffeansvarlig:


 

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

 

 

Assisterende vaktmesterassistent:

 

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Bjørn Kristian Eide

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

Regiformann:

Christian Brynildsen

 

Vaktgruppesjef:

Svein-Magnus Lommerud

 

Kjellermester:

Christina Eide

 

Arrmester:   

 

 

Quizmaster:

 

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Bjørn Kristian Eide

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Mari Martinussen

 

Vevmester:   

Harald Berg Tømmervik

 

Husbjørnredaktører:

 

 

Plakatmester:

Simone Berntsen

 

SoMe-ansvarlige:

Mari Martinussen

 

 

Stuntblæstmester:

Plakatmaker: 

 

 

 

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Oda Johanne Kristensen

 

Medlem:

Marianne Bjørøen, Markus Christopher Barkenæs

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Maximiliano Nunez Horta

 

Medlem:

Olav Bjerke

 

Medlem:

Anette Fredriksen

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Idun Kløvstad

 

Medlem:

Christian Magnus Mohn

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Trym Fjeldheim Karlsen 

 

Foreningsfadder:

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Internansvarlig:

Elias Mossblad

 

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Marius Torsvoll

 

Sekretær:

Christina Eide

 

Økonomiansvarlig:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 11. sep. 2022 21:03