Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Iris Anna Berg

 

Sekretær:

Emilie Fostvedt

 

Kjellermester:

Alida Hardersen

 

Arrsjef:

Marius T. Ellefsen

 

Fagsjef:

Forat Seif

 

Regiformann:

Oscar Halse

 

ØU-leder:

Stine Hagen Søberg

 

Blæstsjef:

Aurora Graneng

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Alida Hardersen

 

Skjenkemester:

Raoul Ekeli

 

Skjenkemester:

Joakim Johnstad

 

Skjenkemester:

Amund Isaksen

 

Skjenkemester:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Skjenkemester:

Peder Hauge

 

Skjenkemester:

Christina Eide

  Skjenkemester:

Knut Sæbjørnsen

 

Funkemester: 

Jan Ole Åkerholm

 

Kafésjef:

Christine Hansen

 

Baffelmester:

Anders Søberg
 

Baffelmester:

Kamilla Wesenberg
 

Baffelmester:

Lars Willas Dreyer
 

Baffelmester:

Hallvard Vonen
 

 

 
 

Utlånsansvarlig:    

Joakim Johnstad

 

 

 
 

Teansvarlig:

 
 

Kaffeansvarlig:

Christine Hansen

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

Simon Millerjord

 

Assisterende vaktmesterassistent:

Aurora Kobernus

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Marius T. Ellefsen

 

Blæstsjef:

Aurora Kobernus

 

Regiformann:

Oscar Halse

 

Vaktgruppesjef:

Greger Martinussen

 

Kjellermester:

Alida Hardersen

 

Arrmester:   

Martin Moen Carstensen

 

Arrmester:

Are Sløtte

 

Arrmester:

Ingvild Garmo Nilsson

 

Arrmester:

Trym Ekhaugen

 

Arrmester:

Sebastian Heltberg

 

Arrmester:

Dorthea Enger

 

Quizmaster:

Didrik Svellingen

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Forat Seif

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Aurora Kobernus

 

Vevmester:   

Jonathan Feinberg

 

Husbjørnredaktører:

Anne Caroline Tennøe & Simon Gangestad

 

Plakatmester:

Erlend Andreas Longva

 

STIFmestere:

Ingrid Aas Kittang & Aksel Graneng

 

Stuntblæstmester:

 

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Stine Hagen Søberg

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Maximiliano Horta

 

Medlem:

Anne Katrine Bækkelie, Hilde Solesvik Skeie, Oda Johanne Kristensen, Mathias Kirkerød

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Sabine Kristensen

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Hanne Tresselt

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Rune Sivertsen

 

Medlem:

Susanne Tande

 

Medlem:

Alexander Fleischer 

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Sebastian Heltberg

 

 

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Ada Mathea Veddegjerde & Didrik Svellingen

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Emma Linnea Wiström

 

Sekretær:

Helene Sæthre Aune

 

Økonomiansvarlig:

Oda Johanne Kristensen
 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 13. sep. 2018 13:24