Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Marius Torsvoll

 

Sekretær:

Adea Mathea Veddegjerde

 

Kjellermester:

Joakim Johnstad

 

Arrsjef:

Trym Ekhaugen

 

Fagsjef:

Christoffer Kleven Berg

 

Regiformann:

Silje Karslen

 

ØU-leder:

Anette Fredriksen

 

Blæstsjef:

Ingrid Aas Kittang

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Joakim Johnstad

 

Skjenkemester:

Bendik Steinsvog Dalen

 

Skjenkemester:

Ester Kristine Olsen

 

Skjenkemester:

Isak Vetle Isaksen

 

Skjenkemester:

Johan S. Høiness

 

Skjenkemester:

Jon Aleksander Prøytz

 

Skjenkemester:

Jarl-Robin B. Evensen

     
 

Funkemester: 

Christina Eide

 

Kafésjef:

Lars Willas Dreyer

 

Baffelmester:

Einar Morten Vågmo
 

Baffelmester:

Kamilla Wesenberg
 

Baffelmester:

Sverre Wehn Noremsaune
 

Baffelmester:

Hallvard Vonen

 

 

Baffelmester:

Baffelmester:

Marie Sæteren 

Aurora Kobernus

 

 

Utlånsansvarlig:   

Joakim Johnstad

 

 

 
 

Teansvarlig:

Gunnvor Evenrud

 

Kaffeansvarlig:

 

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

Amund Isaksen

 

Assisterende vaktmesterassistent:

 

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Trym Ekhaugen

 

Blæstsjef:

Ingrid Aas Kittang 

 

Regiformann:

Silje Karlsen

 

Vaktgruppesjef:

Torstein Solheim Ølberg

 

Kjellermester:

Joakim Johnstad

 

Arrmester:   

Martin Moen Carstensen

 

Arrmester:

Kaspara Skovli Gåsvær 

 

Arrmester:

Ada Mathea Veddegjerde 

 

Arrmester:

Trym Ekhaugen

 

Arrmester:

Vetle Vikenes 

 

Arrmester:

Leaf O.P. Thorseth

 

Quizmaster:

Didrik Svellingen

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Christoffer Kleven Berg

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Ingrid Aas Kittang

 

Vevmester:   

Nicolay Mohebi

 

Husbjørnredaktører:

 

 

Plakatmester:

 

 

SoMe-ansvarlige:

Astrid Bergland 
Marthe Wold-Olsen

 

 

Stuntblæstmester:

Plakatmaker: 

 

Erlend Andreas Longva

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Anette Fredriksen

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Maximiliano Horta

 

Medlem:

Christine Hansen, Fredrik Winje, Mona Anderssen, Oda Johanne Kristensen, Mathias Kirkerød

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Sabine Kristensen

 

Medlem:

Olav Bjerke

 

Medlem:

Hanne Tresselt

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Geir T Ulvik

 

Medlem:

Susanne Tande

 

Medlem:

Alexander Fleischer 

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Sebastian Heltberg

 

Foreningsfadder:

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Internansvarlig:

Marte Fossum

 

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Emma Linnea Wiström

 

Sekretær:

Helene Sæthre Aune

 

Økonomiansvarlig:

Oda Johanne Kristensen
 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 3. sep. 2019 16:07