Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Liana Maciovan

 

Sekretær:

Frida Rasmussen

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Arrsjef:

Frida Marie E. Westby

 

Fagsjef:

Mia Frivik

 

Regiformann:

Magnus Axelsen

 

ØU-leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Skjenkemester:

Sara Mediå

 

Skjenkemester:

Jon Aleksander Prøitz

 

Skjenkemester:

Markus Barkenæs

 

Skjenkemester:

Jared Rice

 

Skjenkemester:

Skjenkemester:

 

 

     
 

Funkemester: 

 

 

Kafésjef:

Migle Brazyte

 

Baffelmester:

Vytenis Orlauskis
 

Baffelmester:

Migle Brazyte
 

Baffelmester:

Astrid Hartz
 

Baffelmester:

 

 

 

Baffelmester:

Baffelmester:

 

 

 

 

Utlånsansvarlig:   

Silje Karlsen

 

 

 
 

Teansvarlig:

Teansvarlig:

Sverre Wehn Noremsaune

 

 

Kaffeansvarlig:


 

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

 

 

Assisterende vaktmesterassistent:

 

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Frida Marie E. Westby

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

Regiformann:

Magnus Akselsen

 

Vaktgruppesjef:

Svein-Magnus Lommerud

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Arrmester:   

Dorthea Enger

 

Arrmester:

Leaf Orseth

 

Arrmester:

Christine Hansen

 

Arrmester:

 

 

Quizmaster:

Mari Martiniussen

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Mia Frivik

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Mari Martinussen

 

Vevmester:   

Harald Berg Tømmervik

 

Husbjørnredaktører:

 

 

Plakatmester:

Ester Kristine Olsen

 

SoMe-ansvarlige:

Mari Martiniussen

 

 

Stuntblæstmester:

Plakatmaker: 

 

 

 

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Oda Johanne Kristensen

 

Medlem:

Andrea Myrvang, Isak V. Isaksen, Alexander Fleischer, Oda Johanne Kristensen

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Maximiliano Nunez Horta

 

Medlem:

Olav Bjerke

 

Medlem:

Stine Søberg

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Idun Kløvstad

 

Medlem:

Christian Magnus Mohn

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Marius Torsvoll

 

Foreningsfadder:

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Internansvarlig:

Inger Sidonia Krajci

Kathiravann Sellathurai Pathmanathan

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Marius Torsvoll

 

Sekretær:

Christina Eide

 

Økonomiansvarlig:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 12. jan. 2022 21:29