Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Jon Aleksander Prøitz

 

Sekretær:

Christina Eide

 

Kjellermester:

Iver Oknes

 

Arrsjef:

Frida Rasmussen

 

Fagsjef:

Dorthea Enger

 

Regiformann:

Even Tobias Eriksen

 

ØU-leder:

Knut Sæbjørnsen

 

Blæstsjef:

Helene Gjerde Aamdal

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Iver Oknes

 

Skjenkemester:

Sara Mediå

 

Skjenkemester:

Jon-Magnus Rosenblad

 

Skjenkemester:

 

 

Skjenkemester:

 

 

Skjenkemester:

Skjenkemester:

 

 

     
 

Funkemester: 

 

 

Kafésjef:

Liana Maciovan

 

Baffelmester:

Bjørg Astrid Utvik Kristiansen
 

Baffelmester:

Migle Brazyte
 

Baffelmester:

Astrid Hartz
 

Baffelmester:

Bjørn Dreyer

 

 

Baffelmester:

Baffelmester:

Vytenis Orlauskis

 

 

 

Utlånsansvarlig:   

Silje Karlsen

 

 

 
 

Teansvarlig:

Teansvarlig:

Sverre Wehn Noremsaune

 

 

Kaffeansvarlig:

Anders Søberg
 

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

 

 

Assisterende vaktmesterassistent:

 

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Frida Rasmussen

 

Blæstsjef:

Helene Gjerde Aamdal

 

Regiformann:

Even Tobias Eriksen

 

Vaktgruppesjef:

Marius Torsvoll

 

Kjellermester:

Iver Oknes

 

Arrmester:   

Anna Quintard

 

Arrmester:

 

 

Arrmester:

 

 

Arrmester:

 

 

Quizmaster:

 

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Dorthea Enger

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Helene Gjerde Aamdal

 

Vevmester:   

Harald Berg Tømmervik

 

Husbjørnredaktører:

Susanna Ferizi

 

Plakatmester:

Morten Tryti Berg

 

SoMe-ansvarlige:

Simone Berntsen

 

 

Stuntblæstmester:

Plakatmaker: 

 

Erlend Andreas Longva

Aleksander Bye

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Knut Sæbjørnsen

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Amund Isaksen

 

Medlem:

Adnan Vrevic,  Andrea Myrvang, Isak V. Isaksen, Alexander Fleischer 

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Maximiliano Nunez Horta

 

Medlem:

Olav Bjerke

 

Medlem:

Stine Søberg

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Susanne Tande

 

Medlem:

Christian- Magnus W. Mohn

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Marius Torsvoll

 

Foreningsfadder:

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Internansvarlig:

Inger Sidonia Krajci

Kathiravann Sellathurai Pathmanathan

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Marius Torsvoll

 

Sekretær:

Christina Eide

 

Økonomiansvarlig:

Jarl-Robin B. Evensen
 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 14. apr. 2021 21:13