Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Liana Maciovan

 

Sekretær:

Frida Rasmussen

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Arrsjef:

Frida Marie E. Westby

 

Fagsjef:

Mia Frivik

 

Regiformann:

Magnus Axelsen

 

ØU-leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Skjenkemester:

Christina Eide

 

Skjenkemester:

Jon Aleksander Prøitz

 

Skjenkemester:

Markus Barkenæs

 

Skjenkemester:

Isak Isaksen

 

Skjenkemester:

Skjenkemester:

Dorthea Enger

Bendik Dalen

     
 

Funkemester: 

Jon Aleksander Prøitz

 

 

Kafésjef:

 

Migle Brazyte

 

Baffelmester:

Anders Søberg
 

Baffelmester:

Sindre Bjørndal-Riis
 

Baffelmester:

Thomas Lidahl
 

Baffelmester:

Astrid Hartz

 

 

Baffelmester:

Baffelmester:

Trym Fjeldheim Karlsen

Inger Sidonia

 

 

Utlånsansvarlig:   

 

 

 

 
 

Teansvarlig:

Teansvarlig:

Sverre Wehn Noremsaune

 

 

Kaffeansvarlig:

Jakob Andreas Lykkenborg
 

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

 

 

Assisterende vaktmesterassistent:

 

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Frida Marie E. Westby

 

Blæstsjef:

Mari Martinussen

 

Regiformann:

Magnus Akselsen

 

Vaktgruppesjef:

Svein-Magnus Lommerud

 

Kjellermester:

Sara Mediå

 

Arrmester:   

Ingrid Dæhlen

 

Arrmester:

Christine Hansen

 

Arrmester:

Ada Mathea Veddegjerde

 

Arrmester:

Frida Rasmussen

 

Quizmaster:

Didrik Svellingen

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Mia Frivik

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Mari Martinussen

 

Vevmester:   

Harald Berg Tømmervik

 

Husbjørnredaktører:

 

 

Plakatmester:

Ivar Bjørnsen Hauge Sund

 

SoMe-ansvarlige:

Helene Gjerde Aamdal

 

 

Stuntblæstmester:

Plakatmaker: 

 

 

 

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Jarl-Robin B. Evensen

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Oda Johanne Kristensen

 

Medlem:

Andrea Myrvang, Isak V. Isaksen, Alexander Fleischer, Oda Johanne Kristensen

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Maximiliano Nunez Horta

 

Medlem:

Olav Bjerke

 

Medlem:

Anette Fredriksen

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Idun Kløvstad

 

Medlem:

Christian Magnus Mohn

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Christina Eide 

 

Foreningsfadder:

Dorthea Enger

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Internansvarlig:

Frida Rasmussen

Liana Maciovan

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Marius Torsvoll

 

Sekretær:

Christina Eide

 

Økonomiansvarlig:

Jarl-Robin B. Evensen

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 26. apr. 2022 16:03