หน้าแรก

เวลาทำการสำหรับคำถามใหม่ทางโทรศัพท์: วันจันทร์ เวลา 12.00 - 15.00 น. วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น.

เวลาเปิดทำการสำหรับคำถามใหม่ที่มาพบเป็นรายบุคคล: วันจันทร์ เวลา 12.00 - 15.00 น. วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น.

เวลาทำการเมื่อคุณมีเคสกับเราอยู่แล้ว: วันจันทร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. วันอังคาร เวลา 09.00 - 15.00 น วันพุธ เวลา 09.00 - 15.00 น และ
วันพฤหัสบดี 09.00 - 13.30 น. และวันศุกร์ 09.00 - 12.00 น.

 

คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง หรือ Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ให้บริการช่วยเหลือฟรีสำหรับทุกคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้หญิง เราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศนอร์เวย์ผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ผลกระทบทางกฎหมายและความช่วยเหลือในคดีต่าง ๆ

JURK ดำเนินการโดยนักศึกษากฎหมายชั้นปีสูง/ viderekommende jusstudenter และเราจะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมายของตนว่าอยู่ตรงไหนและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายครอบครัว กฎหมายการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ กฎหมายประกันสังคมกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการเช่า กฎหมายหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับเรือนจำและความรุนแรง คุณสามารถติดต่อเราได้

การยินยอม ของผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ส่งเคสของคุณมาให้เรา

คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับผู้หญิง หรือ Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ให้บริการช่วยเหลือฟรีสำหรับทุกคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้หญิง เราให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศนอร์เวย์ผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ผลกระทบทางกฎหมายและความช่วยเหลือในคดีต่าง ๆ

JURK ดำเนินการโดยนักศึกษากฎหมายชั้นปีสูง/ viderekommende jusstudenter และเราจะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมายของตนว่าอยู่ตรงไหนและการได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

หากคุณมีคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายครอบครัว กฎหมายการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ กฎหมายประกันสังคมกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายการเช่า กฎหมายหนี้ กฎหมายเกี่ยวกับเรือนจำและความรุนแรง คุณสามารถติดต่อเราได้

ถ้าคุณมีเคสอยู่กับเราอยู่แล้วและต้องการส่งเอกสารที่เราได้ร้องขอไป คุณสามารถกดปุ่ม "ส่งเอกสาร" หรือ "Send inn dokumenter" หากคุณได้รับการร้องขอให้ส่งหนังสือมอบอำนาจคุณจะหาแม่แบบหนังสือมอบอำนาจของเราได้ที่นี่

หนังสือมอบอำนาจ (pdf)

ส่งเอกสาร