JURK

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen: På grunn av myndighetenes videreføring av alle tiltak mot covid-19 (koronaviruset) vil JURK sitt personale og kontor fortsette å være sterkt redusert. Vi vil derfor kun ha mulighet til å åpne for mottak av nye saker som omhandler vold eller fengsel. Hvis du har en sak som handler om vold eller fengsel kan du ringe JURK mellom 12.00 og 15.00 mandag 30.03.2020.

I uke 15 er kontoret vårt stengt på grunn av påskeferie. Vi håper på å åpne for mottak av alle nye saker etter påske. Vi beklager de ulempene dette kan medføre.

Hvis du allerede er klient hos JURK kan du ringe JURK innenfor de vanlige tidene. Se siden som heter «Kontakt» under «Åpningstider når du allerede har en sak hos oss» for telefonens åpningstider. Du kan også nå oss på mail.

Nye telefontider fra og med 30.mars 2020 og fram til 03.april 2020

På grunn av sterkt redusert kapasitet de neste to ukene er vi nødt til å
redusere våre telefontider. Følg med på hjemmesiden vår jurk.no for
oppdateringer de neste ukene.

Nye telefontider fra og med 30. mars 2020 og fram til 03. april 2020:
Mandag: 09.00 - 15.30
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.30
Torsdag: 09.00 - 15.30

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arv, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte oss.

Send inn dokumenter

Har du en eksisterende sak hos oss og vil sende inn dokumenter vi har bedt om? Da kan du trykke på knappen "send inn dokumenter". Har du blitt bedt om å sende inn fullmakt finner du fullmaktsmalen vår her.

Fullmaktsskjema (pdf)
Power of attorney (pdf) 

Send inn dokumenter