Juridisk rådgivning for kvinner

På grunn av Covid-19 holder JURK stengt for personlig oppmøte

JURK holder sommeråpent fra 07.juni til 16.juli og 26 juli til 30 juli, du kan ringe oss på telefon 22 84 29 50 på mandager og onsdager mellom kl. 10:00-14:00.

JURK holder dessverre sommer stengt fra 19 juli til 23 juli. 

Du kan alltid sende inn saken din elektronisk via våre nettsider.

Åpningstider på telefonen når du allerede har en sak hos oss: mandag 09.00 - 15.00, tirsdag 09.00 - 15.00, onsdag 09.00 - 15.00, torsdag 09.00 - 13:30 og fredag 09.00 - 12.00                                            

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Hvis du har et juridisk spørsmål om barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold kan du kontakte oss. 

Informasjon til deg som søker hjelp

Personvernserklæring

Send oss din sak

Send us your case

Sádde midjiide iežat ášši

Noo soo dir dacwadaada

ส่งเคสของคุณมาให้เรา

Send inn dokumenter

Har du en eksisterende sak hos oss og vil sende inn dokumenter vi har bedt om? Da kan du trykke på knappen "Send inn dokumenter". Har du blitt bedt om å sende inn fullmakt finner du fullmaktsmalen vår her.

Fullmaktsskjema (pdf)
Power of attorney (pdf) 

Send inn dokumenter

Upload documents