JURK

Du kan kontakte oss for nye saker på mandager fra kl. 12.00 til 15.00 (telefon eller oppmøte)

Og onsdager fra kl. 09.00 til 12.00 (kun telefon) og kl. 17.00 til 20.00 (telefon eller oppmøte)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte oss.

Informasjon til deg som søker hjelp

Personvernserklæring

Send oss din sak

Send us your case

Send inn dokumenter

Har du en eksisterende sak hos oss og vil sende inn dokumenter vi har bedt om? Da kan du trykke på knappen "send inn dokumenter". Har du blitt bedt om å sende inn fullmakt finner du fullmaktsmalen vår her.

Fullmaktsskjema (pdf)
Power of attorney (pdf) 

Send inn dokumenter