JURK

JURK holder julestengt fra mandag 27. november til mandag 04. januar. Vi åpner for nye henvendelser mandag 04. januar. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter og vi skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Hvis du har et juridisk spørsmål om barnerett, familierett, arbeidsrett, diskriminering, trygderett, utlendingsrett, husleierett, gjeldsrett, fengselsrett og vold kan du kontakte oss. 

Send inn dokumenter

Har du en eksisterende sak hos oss og vil sende inn dokumenter vi har bedt om? Da kan du trykke på knappen "Send inn dokumenter". Har du blitt bedt om å sende inn fullmakt finner du fullmaktsmalen vår her.

Fullmaktsskjema (pdf)
Power of attorney (pdf) 

Send inn dokumenter