Ønsker du bred juridisk erfaring?

Søk jobb hos JURK!

Om JURK
JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, er et studentdrevet rettshjelptiltak.
Vi yter gratis rettshjelp til alle som definerer seg som kvinner, og har et
udekket rettshjelpsbehov. Det gjør vi gjennom bistand i enkeltsaker,
rettspolitisk arbeid og ved å gi rettighetsinformasjon.
Det er til enhver tid 24 jusstudenter som arbeider som saksbehandlere hos
JURK. Vår daglige leder samt fagrådgiver, er begge ferdigutdannede jurister.
JURK er lokalisert i Jusshuset sentralt i Oslo sentrum, Skippergata 23.

Hvorfor jobbe i JURK?
Ett år som saksbehandler i JURK, gir deg en unik praktisk erfaring som
verdsettes høyt i arbeidslivet. Du får ansvar for egne klienter, og mulighet
til å hjelpe kvinner som virkelig trenger det. Hos JURK får du spesialisert
deg på flere rettsområder. Vi jobber innen et bredt spekter av rettsområder,
blant annet kontrakts-, utlendings-, husleie-, volds-, fengsels-, arbeids-,
diskriminerings- familie- og barnerett.

Som saksbehandler vil du jobbe med både privatpersoner, advokater og det
offentlige som motpart. Du får i tillegg representere dine klienter i
forliksrådet, husleietvistutvalget, samt i forhandlingsmøter. Dette er
verdifull erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet.
Ett år i JURK er godkjent som 30 studiepoeng. Du får støtte fra Lånekassen,
og arbeidet er delvis lønnet.

Kvalifikasjoner
Du må ha bestått 2. studieår, og være i et aktivt studieløp. Det legges særlig vekt på personlig egnethet og engasjement. Karakterer har ikke avgjørende betydning. Både menn og
kvinner oppfordres til å søke.

Vi ansetter 12 nye medarbeidere hvert semester. Søknadsfristen er 1.
oktober for vårsemesteret og 1. mai for høstsemesteret.

Send søknad, CV, karakterutskrift og attester i én sammenhengende pfd-fil
til leder@jurk.no E-posten merkes med “Søknad”.

Vennlig hilsen
Bjørk Jonassen

Publisert 25. feb. 2019 16:54 - Sist endret 27. aug. 2020 13:04