Lage en live for URL?

Små laiver og laiv-relaterte prosjekter bidrar til å rekruttere nye folk til foreningen og til laiv som sådan. URL er interessert i å markedsføre seg selv og hjelpe og støtte arrangører av passende laiver og prosjekter.

Rammen om samarbeidet avtales fra gang til gang, men URL kan i hovedsak bidra med slikt som tips om hvem arrangørene må henvende seg til, utlån av kostymer og utstyr, tips og råd om kostymer, hjelp med budsjett og regnskap, råd om førstehjelpsutstyr, noe hjelp med bakgrunner og plott.

URL ønsker at "Urlinns øy"-verdenen skal utvikle seg videre, og ser gjerne at det lages flere simuleringer i denne verdenen, men snakk med oss først så verdenen opprettholder sin kontinuitet.

laiv-relaterte sy- eller mekkeprosjekter er meget interessant for URL.

URL har utarbeidet følgende retningslinjer for samarbeidet:

  • Ansvarlig for laiven/prosjektet må henvende seg til URL og fortelle om ideen sin, fortrinnsvis før de offisielt markedsfører den.
  • Et prosjekt/en laiv skal ha en ansvarlig/kontaktperson mot URL.
  • Alle arrangører og deltagere må være medlemmer i (ha betalt medlemskap i) URL i hele prosjektperioden/i det semesteret laiven avholdes. Semestre regnes fra semesterstart til semesterstart. Navnelister og medlemspengene overføres når det er hensiktsmessig etter avtale med kasserer i URL.
  • Arrangører og deltagere settes opp på url-info om de har e-postadresse. E-postadressene sendes fortløpende til liste-ansvarlig i URL.
  • Budsjett og regnskap legges frem for styret i URL.
  • Arrangørene må legge pekere til URLs hjemmeside på laivens/prosjektets hjemmeside og oppgi web-adressen til URL på skriftlig materiell som utdeles. URLs logo kan brukes i den sammenheng når det henvises til URL.
  • URL legger peker til prosjektet på prosjekter-siden.
  • Prosjektet/laiven markedsføres når URL har stand.

Spørsmål rettes til url-styret (at) studorg.uio.no


Opprettet av Überurl. Sist endret: torsdag 20. mai 2004

Publisert 29. nov. 2011 09:38 - Sist endret 12. des. 2011 15:18