SVSU-møte 28. mars

Velkommen til møte til SVSU torsdag 28. mars klokken 8:15. 

Det blir servert kaffe og jus. Husk å gi beskjed til leder eller nestleder om du ikke kan møte, og send vara!

Konstitueringssaker

Sak nr. 1        Godkjenning av innkalling og referat

Sak nr. 2        Valg av  ordstyrer og referent

Orienteringssaker

Sak nr. 3       Orientering fra leder v/ Kristine Berg Heggelund   

Sak nr. 4       Orienteringer fra fag- og programutvalgene 

Sak nr. 5       Orienteringer fra verv/komiteer

 • Forum for studiespørsmål (referat fra møte 14. mars)
 • Næringslivsutvalget (hadde møte 27. mars)
  • v/ Inger, Christian og Emilie 
 • Fakultetsstyremøtet og seminar v/ Kristine, Kari Lisa og Truls 
 • Studentparlamentet (SP) v/ Mathias Meyer, vara (møte senere samme dag)
 • Økonomi v/ Kari Lisa Eide 
 • Bokskap v/ Synne K. Abrahamsen
  • Vi feirer at skapklipp er gjennomført! 

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6       Workshop om Studiebarometeret

Sak nr. 7       Samfunnsvitenskapelig festaften

 • Dato for festaften er blitt satt til tirsdag 9. mars. Komiteen orienterer om planene hittil og årets tema

Sak nr. 8       Om tid: arbeid med overlappsnotater / workshop om sosialt på festaften

  Annet

  Sak nr. 9       Eventuelt

  Arrangør

  SVSU
  Publisert 14. mars 2019 10:46 - Sist endret 28. mars 2019 08:53