SVSU-møte 14. mars

Det skal tas flere bilder av medlemmene! De som ikke ble fotografert ved forrige møte, kan ta med sitt fineste smil. 

Konstitueringssaker

Sak nr. 1        Godkjenning av innkalling og referat

Sak nr. 2        Valg av  ordstyrer og referent

Orienteringssaker

Sak nr. 3        Orientering fra nestleder v/ Truls Sætrang  

Sak nr. 4       Orienteringer fra fag- og programutvalgene 

Sak nr. 5       Orienteringer fra verv/komiteer

 • Forum for studiespørsmål (møte avholdes senere samme dag)
 • FUS (Forum for representanter i universitetsstyret og fakultetsstyrer)
 • Studentparlamentet (SP) v/ Sigurd Gundersen
 • LAMU v/ Matias R. Vangen
 • Økonomi v/ Kari Lisa Eide 
 • Samfunnsvitenskapelig festaften v/ Arrangementskomiteen
 • Næringslivsutvalget (dersom de har noe spennende å melde)

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6       Studiebarometeret

 • Vi følger opp saken fra forrige møte, med mer detaljert gjennomgang av resultatene fra fakultetet.

Sak nr. 7       Utvalgenes evaluering av Åpen dag ved SV-fakultetet

 • Åpen dag ble avholdt 7. mars og mange utvalg deltar. Hvordan synes vi det gikk? 

Sak nr. 8      Gjennomgang av rutiner for kontorvakt v/ Synne Abrahamsen

 • Samt fastsettelse for dato for skapklipp for våren 2019

Sak nr. 9      Valg av oppnevnt kandidat til valgkomiteen for dekanvalg høst 2020

 • Studentutvalget skal oppnevne en student som skal representere studentene i valgkomiteen for dekanvalget høsten 2019. Les mer om valgkomiteen her

Annet

Sak nr. 10       Eventuelt

Arrangør

Studentutvalget
Publisert 5. mars 2019 20:51 - Sist endret 14. mars 2019 09:42