SVSU-møte 14. februar 2019

Etter møtet skal vi ta bilder av SVSU-medlemmene. Ta med ditt beste smil!

Konstitueringssaker

Sak nr. 1        Godkjenning av innkalling og referat

Sak nr. 2        Valg av  ordstyrer og referent

Orienteringssaker

Sak nr.3        Orientering fra leder v/ Kristine Berg Heggelund 

Sak nr. 4       Orienteringer fra fag- og programutvalgene 

Sak nr. 5       Orienteringer fra verv/komiteer

  • Forum for studiespørsmål (møte senere samme dag, orientering om saksliste)
  • Studentutvalgslederforum (SULF)
  • Studentparlamentet (SP)
  • Bokskap

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6       Status "TIL1000 - Hvordan være tillitsvalgt?" 

Sak nr. 7       Konstituering av arbeidsgrupper i SVSU for vår 2019

  • Valg av 2 nye representanter til arrangementskomiteen (totalt 4 plasser)
  • Valg av 3 representanter til næringslivsutvalget

Sak nr. 8       Studiebarometeret

Annet

Sak nr. 9        Eventuelt

  • Drøfting av forslaget om sammenslåing av sentre/institutter ved fakultetet
Publisert 12. feb. 2019 19:54 - Sist endret 14. feb. 2019 11:12