Tariffoppgjøret i staten er i gang

I dag har partene overlevert sine krav til tariffoppgjøret i staten. LO stat varsler at det viktigste er å sikre medlemmenes kjøpekraft og at de prioriterer generelle tillegg og justeringer. 

1. mai er fristen for at de sentrale partene skal komme til enighet. Dersom partene ikke blir enige om et resultat, går oppgjøret til mekling - med frist i slutten av mai. Hvis de sentrale partene blir enige - er det allikevel medlemmene som står for den endelige godkjenningen, og resultatet sendes ut på uravstemning.

LO stat vektlegger nødvendigheten av at alle statlige ansatte har likelydende tariffavtaler.

De viser også tydelig at vårt viktigste mål er å opprettholde dagens tariffsystem, hvor størsteparten av tilleggene fordeles av de sentrale partene gjennom generelle tillegg. Dette er i tråd med NTLs krav, som mener lokale forhandlinger undergraver vårt prinsipp om lik lønn for likt arbeid. Sentrale tillegg og sentrale justeringsforhandlinger har bidratt til en mer rettferdig og solidarisk lønnsutvikling for alle. Det er viktig at vi bruker tariffpolitikken til det verktøyet det skal være for å sikre en utjevnende inntektsfordeling - ikke et middel i enkeltgruppers interne interessekamp.

LO stat har også krav om at likelønnsatsingen videreføres og styrkes. 

LO stat har valgt å ikke fremme krav om at de sentrale tilleggene skal gis som kronetillegg. Tilleggene som gis ut i fra en prosentberegning vil føre til at forskjellene mellom bunn- og topp øker, og er i strid med vår politikk om utjevning. Kravet om kronetillegg er godt forankret blant NTLs medlemmer og det er beklagelig at LO stats største forbund ikke blir hørt når partene samles ved forhandlingsbordet.

Vårt krav om gradvis reduksjon av arbeidstiden gjenfinnes heller ikke hos LO stat, som begrenser seg til å verne om dagens arbeidstidsbestemmelser og normalarbeidsdagen. Dette kan henge sammen med de offensive angrepene som kommer fra dagens Regjering om utvidelse av normalarbeidsdagen.

Ingen av partene på arbeidstakersiden har levert felles krav i år, slik det har vært vanlig tidligere.

 

LO stat vil være de første til å publisere eventuelt resultat når det foreligger, vi anbefaler våre medlemmer til å følge med der og i media.

 

Dersom partene blir enige om å sette av midler til lokale forhandlinger, vil disse pengene forhandles ved UiO i høst. Informasjon om frister og kriterier vil sendes ut til alle medlemmer før sommerferien.

Kravene til tariffoppgjøret er gjenstand for demokratiske prosesser i NTL. Her kan du følge kravene gjennom våre linjer: 

Publisert 12. apr. 2016 14:19 - Sist endret 12. apr. 2016 14:42