Informasjon i tilfelle streik i staten

Vi har tidligere meldt at UiO er tatt ut i streik dersom partene i statens tariffoppgjør ikke kommer til enighet. I dag er det offentliggjort hvem dette gjelder.

NTL UiO har tatt ut sine medlemmer på følgende enheter:

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Avdeling for fagstøtte
  • Avdeling for administrativ støtte
  • Enhet for interadministrasjon
  • Avdeling for personalstøtte
  • Enhet for ledestøtte
  • Drift øvre Blindern
  • Renholdere i SV bygget
  • Enkelte tillitsvalgte i NTL UiO

 

Totalt vil NTL UiO ta ut 160 av sine medlemmer i streik. De som skal streike får en egen e-post med mer informasjon. De som ikke skal streike i første omgang, skal fortsette arbeidet som normalt inntil dere evt får annen beskjed.

LO Stat forhandler på våre vegne med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Forhandlingene i statsoppgjøret pågikk fra 12.-30. april uten resultat. Onsdag 4. mai startet meklingen hos Riksmekleren og fristen for å komme til enighet og forhindre konflikt i staten er midnatt 25. mai.

 

Det er tre mulige utganger:

1) Det oppnås enighet og det blir ikke streik

2) Meklingen går på overtid. Da møter alle medlemmer på jobb som vanlig og avventer beskjed om det blir streik eller ikke.

3) Det blir streik ved UiO. Streiken igangsettes da fra arbeidstidens start torsdag 26. mai.

 

Kravene som LO Stat la fram før mekling, var:

* Fordeling av totalrammen: vi vil ha et høyt generelt tillegg som går til alle, avsetninger til justeringsforhandlinger der man partene kan løfte enkeltgrupper som har blitt hengende etter. Og til slutt en avsetting av midler, men minst mulig, til lokale forhandlinger.

* Dagens tariffsystem i staten skal opprettholdes, samt forhandlingsbestemmelsene for å sikre reell streikerett.

*Forhandlingsrett på pensjon

* Andre krav knyttet til sosiale bestemmelser i hovedtariffavtalen.

 

Under meklingen er det kun Riksmekleren som uttaler seg om hvordan dette utvikler seg, og det er derfor "informasjonstørke" i perioden vi nå er inne i. Den enkleste måten å holde seg informert på, er å følge med i media, på LO Stats og Riksmeklerens nettsider, samt ntl.no. Vi vet altså ikke mer enn det dere vet. Har vi informasjon, vil vi også legge dette ut på foreningens nettsider.

 

Noen streiker - alle er i konflikt!

En eventuell streik blir en "punktstreik". Det betyr at medlemmer ved enkelte steder er valgt ut til å streike på vegne av oss alle. Det innebærer at de ikke utfører sin vanlige jobb, men i stedet vil stå streikevakt utenfor sitt arbeidssted. Deres jobb er å passe på at ingen blir streikebrytere og gi informasjon og synliggjøre at det i bygget pågår en lovlig arbeidskamp om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Gi støtte og respekter den jobben de er satt til å gjøre på vegne av oss alle!

Selv om du ikke er tatt ut til å streike, er du likevel omfattet av konflikten mellom LO Stat og KMD. NTL-tillitsvalgte skal bryte all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Verneombud, representanter i tilsettingsråd, arbeidsmiljøutvalg og annet som er hjemlet i Tjenestemannsloven og Arbeidsmiljøloven fortsetter som normalt.

 

Streikebryteri

Dersom det blir streik, er det viktig at man ikke begår streikebryteri. Ansatte som ikke streiker, skal utføre sitt daglige arbeid, men ikke utføre noe av arbeidet til de streikende. Det skal ikke gjøres omdisponeringer av arbeidsoppgaver verken før eller under streiken, eller brukes overtid for å redusere virkningene av konflikten. Uorganiserte kan heller ikke overta disse jobbene.

Mer informasjon om hvordan man forholder seg under en eventuell streik finner du på forbundets nettsider: http://www.ntl.no/ikbViewer/page/lonn-og-avtaler/vis-artikkel?p_dimension_id=153931&p_document_id=96887

 

Følg med på nettsidene for informasjon om situasjonen rundt tariffoppgjøret:

NTL UiO: http://foreninger.uio.no/ntl/

NTL: www.ntl.no

LO Stat: http://www.lostat.no/

 

Resultatet av meklingen kommer i mediene, men følg gjerne med på disse to sidene: www.lostat.no/ ,  http://www.riksmeklingsmannen.no , www.ntl.no

 

Men informasjon til deg som er tatt ut hvis det blir streik.

Ofte stilte spørsmål om streik

Instruks for streikevakter

LO Stats streikehefte (krever innlogging med medlemsnummer og fødselsdato)

 

Mvh

Streikekomiteen for NTL UiO

 

Publisert 20. mai 2016 18:14 - Sist endret 23. mai 2016 09:07