print logo

NTL Universitetet i Oslo

NTL er med sine 50 000 medlemmer et av de største forbundene i staten. NTL UiO er lokalforeningen ved Universitetet i Oslo og ledes av hovedtillitsvalgt Ellen Dalen.

Alle som er ansatt ved UiO kan bli medlem hos oss. Vi har medlemmer innen alle stillingskategorier, vitenskapelig ansatte, teknisk personale, ledere, driftspersonale og administrativt ansatte. NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmer god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold, et felles ønske fra alle medlemmer uansett type stilling. Bredden i medlemssammensetningen er en styrke som gir oss et helhetlig syn på UiO, uten særinteresser.

 • hr-confusion Norsk arbeidsliv ved et veiskille? 8. des. 2017

  NTL UiO inviterer til seminar om HR med Stein Stugu.

  Tid og sted: 15. desember, kl 9-11, Seminarrom 204, Georg Morgenstiernes hus

 • Medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2018 fredag 1. desember 29. nov. 2017

  NTL UiO inviterer til medlemsmøte fredag 1. desember for å diskutere og vedta hvilke krav foreningen skal fremme til det kommende hovedtariffoppgjøret.

 • dalen_ellen_ntlmagasinet NTL UiO:Arbeidsgiver tar ikke ansvar i lokale forhandlinger 13. nov. 2017

  NTL-tillitsvalgt Ellen Dalen på Universitetet i Oslo mener lokale arbeidsgivere ikke klarer å håndtere ansvaret for statens lønnsutvikling. – Lokale forhandlinger ivaretar kun et lite mindretall og kvinnene kommer dårlig ut, sier hun.

 • sandlie-irene UiOs lønnsforhandlinger er ferdige - protokoll er sendt alle NTL-medlemmer 13. nov. 2017

  Arbeidsgiver fikk i 2017 gjennomslag for sitt krav om større lokalt handlingsrom og for første gang ble det avsatt mer penger til lokale forhandlinger enn til sentrale tillegg. Dette har forskjøvet makt fra arbeidstakere til arbeidsgiverne. Konsekvensen av dette for de ansatte ved UiO er de fleste får en nedgang i kjøpekraft, kvinner får dårligere lønnsutvikling enn menn og forskjellene mellom bunn og topp øker. LO mener arbeidsgiver ikke tar det nødvendige ansvaret for inntektsfordelingen som bør følge de utvidede fullmaktene.

 • Informasjonsmøte for medlemmer om høstens lokale lønnsforhandlinger 6. nov. 2017

  NTL UiO vil avholde informasjonsmøte for medlemmene den 8.november 13:30-15 i Kristian Birkelands auditorium, 1. etg. østfløy i Fysikkbygningen.

  Vi serverer kaffe.

 • folka Høstens vervekonkurranse er i gang 1. nov. 2017

  For å feire NTLs 70 års dag 1. november arrangerer vi en vervekonkurranse blant våre medlemmer. Ved å verve flere medlemmer og bidra aktivt til medlemsveksten bidrar du også til å øke NTLs gjennomslagskraft og gjøre oss mer slagkraftige i kampen for våre medlemmers rettigheter.

 • ntl-logo NTLs forskningspolitiske konferanse 30. okt. 2017

  NTL UiO inviterer sine medlemmer til å delta på NTL sin forskningspolitiske konferanse 7.november.

  Konferansen er gratis for NTLs medlemmer

 • kampanjelogo2017 NTL fyller 70 år - vi inviterer til feiring 24. okt. 2017

  1. november er det 70 år siden NTL ble opprettet. Vi markerer dagen med frokostseminar, kakefest på Blindern og vervekonkurranse.

 • kurs NTL UiO inviterer til kurs om Lov om statens ansatte 26. sep. 2017

  NTL UiO inviterer medlemmer med verv i innstilling- og tilsettingsråd på UiO til nettverkssamling og kurs om den nye loven med forbundssekretær Heidi Hoksnes Sørli.

 • ntl-logo NTL UiO søker ny organisasjonssekretær 13. sep. 2017

  NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeid for medlemmene. Vi har i dag frikjøpt et ekstra årsverk som hovedsakelig jobber med medlemsoppfølging og verving, i tillegg til organisasjonssekretæren. Vi søker nå en ny organisasjonssekretær.