2013 - Side 3

Publisert 12. apr. 2013 11:18

Resultatet i korte trekk:

De lavest lønte i staten får et tillegg på minimum 4200 kroner, mens alle over lønnstrinn 52 får en prosentøkning på om lag 1,1 prosent. De sentrale partene har ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger høsten 2013, men det åpnes for lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for dette.

Publisert 5. mars 2013 17:46

Kjære NTL-medlem, Vi inviterer alle våre medlemmer til fest på Månefisken onsdag 20. mars kl 19 (og utover)!

Tid og sted:Velkommen til medlemsfest onsdag 20. mars! 20. mar. 2013 19:00, Månefisken

Publisert 1. mars 2013 12:27

Ledelsen ved UiO sier at de ikke ønsker å innføre BUM gjennom IHR, og det er selvfølgelig veldig bra! Allikevel mener NTL at summen av endringene som foreslås i den nye organisasjonsmodellen til SA5, legger opp til en organisering av arbeidet etter de samme prinsippene som ligger i BUM.

De bruker ikke lenger ordet «tjenesteleveranser», men skriver i stedet at «de gjensidige forpliktelsene bør formaliseres i en klar ansvars- og ­oppgavefordeling slik at samspillet er refleksivt og baseres på tillit framfor kontroll». Enhetene skal bestemme hva og hvor mye sentraladministrasjonens produksjonsavdelinger skal gjøre, og enhetene skal få økonomisk gevinst ved innsparinger på utgiftene til administrasjon. Modellen er den samme, og BUM-prinsippet ligger fast.

NTL UiO mener at det fortsatt er viktig å kjempe mot at bestiller-utfører-modellen skal være utgangspunkt for organisering av arbeidet i offentlig sektor. Derfor gir vi ut denne brosjyren.

Papirversjonen blir distribuert til alle ansatte, i mellomtiden kan den leses her.

Publisert 19. feb. 2013 10:04

Medlemsmøte for SA 5 om IHR-prosessen og organisering av Sentraladministrasjonen. Se e-post fra Ellen Dalen til medlemmer 19. februar.

Tid og sted:Medlemsmøte SA 5 22. feb. 2013 14:00 - 15:30, Rådssalen, Lucy Smiths hus
Publisert 6. feb. 2013 13:40

Utdanning som kvalifiserer til lederstillinger i staten ble satt på dagsorden på NTLs markedsstyringskonferanse tirsdag. - Mange statlige ledere mangler forvaltningsfaglig bakgrunn. FADs retningslinjer ignoreres i mange etater, sa Torstein Brechan fra NTL NAV. – Det finnes ingen spesialutdanning til lederstillinger i offentlig sektor, og mange av de som rekrutteres har derfor ledelseserfaring fra privat sektor, sa leder av NTL Universiteter og Høgskoler Ann Kristin Alseth. Les resten av saken

Publisert 4. jan. 2013 15:09

NTL har mange meninger om IHR og har derfor laget en egen nettside viet til denne prosessen. Den vil bli oppdatert med både nye og eldre artikler etterhvert.

Publisert 4. jan. 2013 13:30

Hovedavtalen i staten har vært forhandlet og er nå prolongert til 31.12.2015. Hovedavtalen er en konsensusavtale, det betyr at det ikke vil bli gjort endringer uten at alle parter er enige. Det er LO Stat som forhandler på vegne av NTLs medlemmer.