2013 - Side 3

Publisert 27. feb. 2013 10:53

NTL UiO inviterer til debattmøte i anledning av at tillitsvalgt gjennom en mannsalder, bibliotekar Ulrik Sverdrup, går av med pensjon i år.    

Tid og sted:Debattmøte: Kamp for universitetet 20. mar. 2013 12:15 - 14:30, Vilhelm Bjerknes hus, auditorium 1

Publisert 8. feb. 2013 10:27

Tid og sted:Årsmøte 20. mars 2013 20. mar. 2013 16:00 - 18:00, Aud 2, Georg Sverdrups hus (UB)

Publisert 6. feb. 2013 13:40

Utdanning som kvalifiserer til lederstillinger i staten ble satt på dagsorden på NTLs markedsstyringskonferanse tirsdag. - Mange statlige ledere mangler forvaltningsfaglig bakgrunn. FADs retningslinjer ignoreres i mange etater, sa Torstein Brechan fra NTL NAV. – Det finnes ingen spesialutdanning til lederstillinger i offentlig sektor, og mange av de som rekrutteres har derfor ledelseserfaring fra privat sektor, sa leder av NTL Universiteter og Høgskoler Ann Kristin Alseth. Les resten av saken

Publisert 4. jan. 2013 15:09

NTL har mange meninger om IHR og har derfor laget en egen nettside viet til denne prosessen. Den vil bli oppdatert med både nye og eldre artikler etterhvert.

Publisert 4. jan. 2013 13:30

Hovedavtalen i staten har vært forhandlet og er nå prolongert til 31.12.2015. Hovedavtalen er en konsensusavtale, det betyr at det ikke vil bli gjort endringer uten at alle parter er enige. Det er LO Stat som forhandler på vegne av NTLs medlemmer.

Publisert 23. nov. 2012 11:49

Sett av dagen allerede nå, vi garanterer en interessant og lærerik dag om hvordan offentlig sektor kan bli enda bedre!

Tid og sted:NTL: konferanse om markedsstyring i staten 5. feb. 2013 10:00 - 16:00, Folkets hus