Program for Norsk Geologisk Forening -
Osloavdelingen, våren 2022

 

Torsdag 12. mai kl 19:00, Blindern, Institutt for geofag:
Bjørgunn Heggem Dalslåen (Institutt for geofag):

"Det sørlige Trondheimsfeltet - en historie om riftbassenger, undersjøisk vulkanisme og kollisjon - og utviklingen i Iapetushavet".

Sammendrag

 

 

Lørdag 30. april. Ekskursjon til Øyeren, ledet av Tormod Sæther.

Les mer

 

Foredrag torsdag 31. mars kl 19:00 - Blindern, Institutt for geofag

Jan Stenløkk, Oljedirektoratet: "Geologi på tre tusen meters vanndyp – jakten etter havbunnsmineraler".

Sammendrag

Foredrag: Torsdag 10. februar, kl 19:00 - Blindern, Institutt for geofag

Lars Eivind Augland (Institutt for geofag): "Dyptiden i høyere oppløsning. Goldschmidt lab: ny nasjonal infrastruktur for høy-presisjons geokronologi – status og nylige studier, planer og visjoner"
Sammendrag

Forut for møtet vil det avholdes årsmøte i NGF-Oslo (styrets årsmelding, økonomi og valg). Vi regner med at foredraget vil starte ca 19:30.

 

Det planlegges for flere møter/foredrag utover våren, følg med på nettsiden vår!

Det vil bli enkel servering (pizza og forfriskninger) etter møtet.

***

Dersom ikke annet er spesifisert så avholdes møtene på Institutt for geofag (Blindern), Auditorium 1, og starter kl. 19:00

Vi følger myndighetenes smitteregler,
hold deg hjemme hvis du ikke er 100% frisk.

Hvordan finne fram til Blindern, kart:

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl19/

NPF har i tillegg egne møter der NGFs medlemmer kan delta,
les mer på deres internettsider: http://www.npf.no/

Vi har også et samarbeide med Society of petroleum engineers (SPE) -
les mer på deres nettsider: http://oslo.spe.org/

Samt AAPG http://www.aapg.org/regions/european.cfm

Naturhistorisk museum (Geologisk museum, Tøyen) har en rekke søndagskåserier, familiearrangement og utflukter med geologisk vinkling,
se å museets fullstendige arrangementskalender:
http://www.nhm.uio.no/besokende/hva-skjer/

Les også : http://www.geologi.no/

Oppdatert: 09.05.2022

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: