Program for Norsk Geologisk Forening -
Osloavdelingen, våren 2021

Torsdag 4. mars: Årsmøte. Kl. 19:00, digitalt via ZOOM (link sendes til medlemmene)
Foredrag v/Sverre Planke (VBPR, CEED, Universitetet i Oslo): Geologiske ekspedisjoner til De sibirske trappene for å studere vulkanisme og massedød ved slutten av jordens oldtid
 
Sammendrag:
Store områder av det nordlige Sibir er dekket av lavabergarter og intrusive gangbergarter i Tunguskabassengets sedimentlag. Siden 2004 har vi drevet feltarbeid i denne delen av Sibir for å forstå sammenhengen mellom dannelse av De sibirske tappene og massedøden for 251 millioner år siden (perm-triasgrensen). I dette foredraget vil jeg vise noen høydepunkter fra seks feltsesonger i Sibir, de vitenskapelige resultatene fra dette arbeidet, samt hvordan resultatene kan brukes til å forstå bassengutvikling på Svalbard på denne tiden.

Torsdag 8. april: Rolv Dahl og Tine A. Larsen (NGU). Preliminært tema: Bruk og ivaretakelse av av geologiske forekomster.

Torsdag 6. mai: Preliminært tema: Møte og foredrag vinklet inn mot studentene. Rekruttering av studenter, presentasjon av «yngre» nytilsatt i geologisk næringsvirksomhet.

Torsdag 3. juni: Farrokh Nadim (NGI): Risk-informed decision making - Beware of the 'dike effect': How mitigating hazards may lead to increased risks

Ut fra gjeldende forhold så antar vi at alle foredragene vil gå digitalt. Link sendes ut til medlemmene før møtet.

***

Dersom ikke annet er spesifisert så avholdes møtene på Institutt for geofag (Blindern), Auditorium 1, og starter kl. 19:00

Vi følger myndighetenes smitteregler,
hold deg hjemme hvis du ikke er 100% frisk.

Hvordan finne fram til Blindern, kart:

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl19/

NPF har i tillegg egne møter der NGFs medlemmer kan delta,
les mer på deres internettsider: http://www.npf.no/

Vi har også et samarbeide med Society of petroleum engineers (SPE) -
les mer på deres nettsider: http://oslo.spe.org/

Samt AAPG http://www.aapg.org/regions/european.cfm

Naturhistorisk museum (Geologisk museum, Tøyen) har en rekke søndagskåserier, familiearrangement og utflukter med geologisk vinkling,
se å museets fullstendige arrangementskalender:
http://www.nhm.uio.no/besokende/hva-skjer/

Les også : http://www.geologi.no/

Oppdatert: 24.02.2021

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: