NGF er en upolitisk, tverrfaglig og vitenskapelig forening stiftet i 1905.

Foreningen har seks lokalforeninger: I Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Harstad.

Foreningens sekretariat ligger i Trondheim og huses av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sekretariatet bemannes av en generalsekretær og en sekretær/prosjektleder på heltid.

Foreningen samler et flertall av landets profesjonelle geovitere, men er også åpen for studenter og andre med interesse for geofagene. Alle utgavene av NGT er scannet og er gratis tilgjengelig: http://foreninger.uio.no/ngf/ngt/

Nytt fra høsten 2021: Hele boka "Landet blir til" er nå tilgjengelig i PDF-format for gratis nedlasting! NGF har gjort disse filene tilgjengelig fordi boka er utsolgt, og vi vet at kapitlene brukes i flere geologikurs ved universiteter/høyeskoler i Norge. Den engelske utgaven "The making of a land - Geology of Norway"kan fortsatt bestilles gjennom NGF.

Illustrasjonene (i PowerPoint-oppløsning) fra "Landet blir til" har vi også lagt ut: http://foreninger.uio.no/ngf/boka/

Norsk Petroleumsforening (NPF) har egne møter der NGFs medlemmer kan delta,
les mer på deres internettsider: http://www.npf.no/

Vi har også et samarbeide med Society of petroleum engineers (SPE) -
les mer på deres nettsider: http://oslo.spe.org/

Samt AAPG http://www.aapg.org/regions/european.cfm

Les også : https://www.geologi.no/

Oppdatert: 12.09.2021

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: