Styrets sammensetning for 2019 (NGFs Osloavdeling):

Leder: ....

Sekretær: Hans Arne Nakrem (NHM)

Kasserer: Erlend Jarsve (Pandion Energy)

Styremedlemmer:
Tor Oftedal Sømme (Equinor)
Anders Mattias Lundmark (UiO)
Live S. Thoresen (studentrepresentant, UiO)

Varamedlem: Tormod Slettemeås (Schlumberger)

Revisorer:
Annik Myhre (UiO) og Jørn H. Hurum (NHM)

Valgkomite:
Katherine Kjølen Gausland Fitzpatrick (Tullow Oil), Kari Berner Mitchell (DNO International ASA), Kine Årdal (Pandion Energy)

Avdelingens adresse:

NGF v/H. A. Nakrem
Naturhistorisk museum / geologi

Pb. 1172 Blindern
0318 Oslo
Bank: 1503.96.35736
Oppdatert: 27.02.2019

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: