Styrets sammensetning for 2018 (NGFs Osloavdeling):

Leder: Kine Årdal

Sekretær: Hans Arne Nakrem (NHM)

Kasserer: Erlend Jarsve (ET Geo)

Styremedlemmer:
Roar Sandøy (Sibelco)
Anders Mattias Lundmark (UiO)
Live S. Thoresen (studentrepresentant, UiO)

Varamedlem: Tormod Slettemeås (Schlumberger)

Revisorer:
Annik Myhre (UiO) og Jørn H. Hurum (NHM)

Valgkomite:
Andreas Olaus Harstad (RWE-Dea), Katherine Kjølen Gausland Fitzpatrick (Tullow Oil) og Kari Berner Mitchell (DNO International ASA)

Avdelingens adresse:

NGF v/H. A. Nakrem
Naturhistorisk museum / geologi

Pb. 1172 Blindern
0318 Oslo
Bank: 1503.96.35736
Oppdatert: 16.11.2018

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: