Styrets sammensetning for 2022 (NGFs Osloavdeling):

Leder: Marie Østensen (Equinor)
Sekretær: Hans Arne Nakrem (NHM, UiO)
Kasserer: Aina Juell Bugge – Lundin
Styremedlemmer:
Martin Hovda Haugsand - COWI (styremedlem)
Andreas Mattias Lundmark (UiO, IG)
Tor Oftedal Sømme (Equinor)
Tormod Slettemeås (Schlumberger)
Student-representanter:
Markus Elliot Børsheim
Marie Aas
Ragnhild Kolberg Sickel
Revisor: Jørn H. Hurum (UiO)

Valgkomite:
Katherine Kjølen Gausland Fitzpatrick (Tullow Oil), Kari Berner Mitchell (DNO International ASA), Kine Årdal (Pandion Energy)

Avdelingens adresse:

NGF v/H. A. Nakrem
Naturhistorisk museum / geologi

Pb. 1172 Blindern
0318 Oslo
Bank: 1503.96.35736
Oppdatert: 14.03.2022

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: