Aktuelt - Side 8

Publisert 7. mars 2012 18:12

Juss-Buss holder stengt fra 11. til 15. mars grunnet oppsøkende virksomhet. Det vil derfor ikke være ordinære saksmottak i Juss-Buss sine lokaler mandag 12. mars eller torsdag 15. mars. Vi vil i stedet ha saksmottak i ulike fengsler på sør-østlandet og rundt omkring i Oslo, se mer informasjon under. Førstkommende saksmottak i Arbins gate 7 er derfor mandag 19. mars fra klokken 10 til 15.

Dersom du allerede har en sak hos en saksbehandler på Juss-Buss, kan du legge igjen en beskjed på telefonsvareren, og du vil bli oppringt i uke 12.

English: Due to extensive outreach work Juss-Buss will be be closed in week 11. We will therefore not receive new questions Monday 12th of March and Thursday 15th of March. We receive new requests Monday 19th of March between 10 am and 3 pm.

If you already have a case worker at Juss-Buss, please feel free to leave a message on our voice mail, and we will call you back in week 12. 

Publisert 17. feb. 2012 15:15

Er det forsvarlig at Forliksrådet er første instans i et stort antall sivile saker - uten juridisk kompetanse?

Gjelds- og familierettsgruppa på Juss-Buss inviterer til debatt om forliksrådet tirsdag 21. februar fra kl. 18:00 Frokostkjelleren.

 

I panelet sitter:

- Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp), medlem i Stortingets justiskomitè

- Harald Truslrud, dommer/rådsmedlem Oslo forliksråd

- Ruth Anker Høyer, Tingrettsdommer Oslo tingrett

- Svein H. Stavnes Wennevik, seksjonssjef Namsfogden i Oslo

 

Ordstyrer er Inge Lorange Backer, professor i sivilprosess ved UiO

Publisert 9. des. 2011 11:13

Juss-Buss har inngitt merknader til høringen om EMD-reformen og Norges oppfølging av Interlaken-prosessen.Vi fremhevet spesielt betydningen av rettshjelp for å effektiviseremenneskerettighetsbeskyggelsen. I tillegg ble det fremhevet at oppfølging av menneskerettighetsforpliktelsene må skje mer planmessig, og at kunnskapen om menneskerettigheter hos forvaltningen må økes.

Merknadene kan du lese her.

Publisert 27. okt. 2011 11:55

Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse i forbindelse med høring om forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Publisert 21. okt. 2011 16:06

 

Norge skal eksamineres i FN sin menneskerettskomité i Genève i Sveits 24. og 25. oktober.

Norge skal svare for hvordan forpliktelsene i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gjennomføres. Juss-Buss vil sammen med blant annet Den Norske Advokatforening og Helsingforskomiteen være tilstedet i Genève i forbindelse med høringen.

Publisert 5. okt. 2011 12:55

 

Det bor 400 papirløse barn i Norge. Foreldrene deres har levd åpent i det norske samfunnet. De aller fleste har jobbet, betalt skatt, latt ungene gå i barnehage og på skole og jobbet aktivt for å bli norske. De kommer fra land foreldrene mener det er utrygt å vende tilbake til og de kan heller ikke tvangsreturneres dit. Likevel har norske myndigheter bestemt at de ikke får bli. De papirløse lever uten trygghet og fremtidshåp. Er det et slikt Norge vi vil ha?

Publisert 30. sep. 2011 18:31

Osloborgernes rettssikkerhet er truet!

Høyre-byrådet i Oslo foreslår å kutte nesten 3 000 000 kroner i rettshjelpssektoren for 2012. Advokatforeningen, Norges Juristforbund, advokatene ved Fri Rettshjelp Oslo kommune, Gatejuristen, JURK , Leieboerforeningen og Juss-Buss mener forslaget vil få dramatiske konsekvenser for rettssikkerheten til de mest ressurssvake osloborgerne.

Publisert 19. sep. 2011 09:28

Rettssikkerhet blir gjerne definert som at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.  Juss-Buss ønsker i denne debatten å sette fokus på rettshjelp som virkemiddel i kampen for rettssikkerhet.  

Publisert 8. sep. 2011 17:46

 

Juss-Buss har i samarbeid med Sveitsisk flyktninghjelp (Schweizerische Flüchtlingshilfe) undersøkt forholdene for asylsøkere, flyktninger og personer med humanitære forhold - med fokus på personer returnerte etter Dublin-forordningen - i Italia.  I etterkant har det blitt utarbeidet en rapport som kan lastes ned her.

Publisert 16. des. 2010 11:51

Høringsuttalelse - Forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte

Høsten 2010 skrev Juss-Buss høringsuttalelse om  forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte. Les mer her.

______________________________________________________

Ingen mennesker er ulovlig

Juss-Buss har sammen med 24 andre organinsasjoner sendt et åpent brev til justisminester Knut Storberget hvor vi krever at ministeren må gjøre noe med den økende underklassen av papirløse mennesker i Norge.