Aktuelt - Side 6

Publisert 29. aug. 2013 10:49

Mona Mjøen McKiernan i sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss har skrevet innlegg i Aftenposten i dag om unge som går på NAV. McKiernan belyser at unge ikke har et fritt valg mellom å motta ytelser fra NAV eller å jobbe. Les hele innlegget her.

Publisert 27. aug. 2013 13:51

Mona Mjøen McKiernan i Sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss uttalte seg i dag på NRK Alltid Nyheter om ytelser fra NAV og utfordringer i forvaltningen. 

Her kan du høre innslaget, diskusjonen om NAV starter kl 13.34. 

 

Publisert 19. aug. 2013 12:03

Juss-Buss inviterer til politisk debatt på Litteraturhuset tirsdag 27. august kl. 18.00 – 20.00

Representanter fra flere av de største partiene i Norge skal gjøre rede for sitt syn på innvandringspolitikken etter stortingsvalget. Debattantene vil bli utfordret til å svare på hvorvidt de er fornøyd med regjeringens innvandringspolitikk de siste åtte årene, hvilke endringer de ønsker å gjennomføre, og hvilke begrunnelser som underbygger eventuelle innstramminger eller oppmykninger som de presenterer. Det vil også være åpent for spørsmål fra et kritisk publikum.

Dette er en fin mulighet for å få klarhet i hva de ulike partiene ønsker for innvandringen, et viktig og aktuelt tema nå like før valget.

Ordstyrer for debatten er Rune Berglund Steen.

Panelet i debatten vil bestå av

Høyre: Michael Tetzschner

Krf: Geir Jørgen Bekkevold

Venstre: Daniel Heggelid Rugaas

Arbeiderpartiet: Vegard Wennesland

SV: Pål Yassin Ezzari

Vel møtt!

Publisert 15. aug. 2013 17:24

Vi hadde dessverre problemer med telefonen på saksmottak på torsdag. Dersom du ikke kom gjennom kan du ta kontakt med oss igjen på mandag mellom 10.00 og 15.00 på 22 84 29 00.

Publisert 7. aug. 2013 14:46

Juss-Buss har fra og med uke 32 vanlig åpningstid igjen. Det betyr at saksmottak torsdag 8. august er fra 17.00 - 20.00. Fremover vil vi ha saksmottak som vanlig på mandager fra 10.00 - 15.00 og på torsdager fra 17.00 - 20.00. 

Publisert 20. juni 2013 12:10

Juss-Buss ser konkrete tilfeller på at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for sosiale stønader. Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for streng praktisering av regelverket er årsaken til dette. Vi ser også tilfeller der personer blir avvist i skranken hos NAV og ikke en gang får mulighet til å levere en søknad om økonomisk stønad.

Susanne i Juss-Buss har skrevet artikkel om papirløse til Stud.Jur som du kan lese her.

 

Publisert 12. juni 2013 11:19

Fra 10. juni til og med 2. august har vi sommerdrift på Juss-Buss. Vi vil ha samme kontor- og telefontid som vanlig, men det kan være noe lengre saksbehandlingstid i sommer. Ellers vil vi ha saksmottak som vanlig på mandager fra 10.00 - 15.00, mens torsdagsmottak er fra 16.00 - 19.00.

Publisert 12. juni 2013 11:15

Statens institutt for forbruksforskning har kartlagt enkeltpersoners, og da særlig unges, kredittvaner og forbruksholdninger.  At gjeldsbyrden i befolkningen har økt de siste årene var lite tvilsomt. En utsatt gruppe er de som gjentatte ganger tar opp kreditt eller forbruksgjeld og misligholder disse. Denne gruppen befinner seg stadig i en krevende økonomisk situasjon.

Andrea i Juss-Buss har skrevet artikkel til Advokatbladet om gjeldsregisteret. Hele artikkelen kan du lese her

Publisert 10. juni 2013 15:39

Ingen barn skal sitte i fengsel. Dette er Regjeringens uttalte overordnede mål for unge som havner på kant med lovverket. Akkurat nå sitter det likevel rundt 10 barn i norske fengsler, dette til tross for foreslåtte endringer i lovverket.

Veronika i Juss-Buss har skrevet artikkel om ungdomsstraff til Advokatbladet. Den kan du lese her.

Publisert 6. juni 2013 11:38

Norge topper internasjonale lister om å være et av verdens beste land å bo i. Vi er i mange sammenhenger ansett som et foregangsland, og politikerne våre setter høye mål om hvordan vi skal bli enda bedre. I Juss-Buss ser vi derimot samfunnets skyggeside, særlig når det gjelder boligsituasjonen for vanskeligstilte. Her har ikke regjeringen så mye å være stolt over.

Christine i Juss-Buss har skrevet artikkel om retten til bolig i Juristkontakt. Resten av artikkelen kan du lese her.

Publisert 6. juni 2013 10:26

Daglig kan man lese avisartikler om problemene utenlandske tiggere medfører. Regjeringen har som svar på dette foreslått å endre politiloven for å gi politiet økt mulighet til å registrere, bortvise og bøtelegge tiggere. Er det den rette løsningen?

Ulvhild i Juss-Buss har skrevet artikkel i Juristkontakt om meldeplikten for tiggere. Hele artikkelen kan du lese her.

Publisert 21. mai 2013 13:28

Fengselsgruppa på Juss-Buss har skrevet høring om behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen. Juss-Buss er positive til at det endelig foreslås vedtatt en forskrift om behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen. Det erkjennes at Kriminalomsorgen har et behov for behandling av personopplysninger i forbindelse med sikkerhetsvurderinger knyttet til den enkelte fange, men dette forutsetter imidlertid klare og presise retningslinjer.

Flere av forslagene er kritikkverdige. Dette gjelder spesielt bruken av ikke-verifiserte opplysninger i Kriminalomsorgen. Juss-Buss er sterkt kritisk til at bruk av ikke-verifiserte opplysninger overhodet skal tillates, og mener dette ikke er forenelig med de hensyn som ligger bak personvernet.

Høringsuttalelsen kan du lese her.

Publisert 16. mai 2013 18:52

Juss-Buss har dessverre stengt på kontoret fredag 17. mai og mandag 20. mai. Neste saksmottak er derfor torsdag 23. mai kl 17.00-20.00.

Publisert 15. apr. 2013 12:21

Juss Buss skal gjennomføre en rettshjelpsundersøkelse i Fjell bydel i Drammen fra midten av april til midten av mai. Ca 320 husstander vil bli oppsøkt i denne perioden. Vi ønsker å kartlegge behov for juridisk bistand i velferdsrettslige og utlendingsrettslige saker. I slike saker er det offentliges tilbud om fri rettshjelp begrenset begrunnet i forvaltningens veiledningsplikt. Vi vet av erfaring fra våre klienter at veiledningen som tilbys ofte er mangelfull, av varierende kvalitet og ikke tilpasset den enkeltes behov. Vi håper at undersøkelsen vil gi økt kunnskap om det faktiske behovet for rettshjelp er på disse områdene og bidra til å forbedre det offentliges tilbud om fri rettshjelp.    

Første saksmottak etter undersøkelsen er mandag 13. mai kl. 10-15. Da kan du komme tilbake hit eller ringe på telefonnummer 22 84 29 00.

Dersom saken din haster, og du behøver hjelp før vi åpner igjen, kan du forsøke et av disse stedene.

Publisert 9. apr. 2013 15:07

Sosial-, trygd og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss arrangerer debatten "Kriminalisering av fattigdom" tirsdag 23. april kl 18:00.

Debatten avholdes i U1 i kjelleren på SV-fakultetet på Blindern.

Det har nylig kommet et forslag om å endre politiloven slik at kommuner gis adgang til å innføre meldeplikt ved tigging. Politiet går i mange kommuner ut og sier at innføring av meldeplikt ikke er nok, og at de ønsker et forbud mot tigging. Skal det nå bli ulovlig å være fattig? Er et forbud mot tigging løsningen på fattigdomsproblemet i Norge?

Panelet vil bestå av:

Bjørnar Moxnes - Partileder Rødt

Anders Bergsaker - Nestleder Oslo Venstre

Tristan Dupre - Sentralstyremedlem FpU

Khamshajiny Gunaratnam - Helse - og sosialkomiteen Ap

Johannes Heggland - ass. generalsekretær Kirkens Bymisjon

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli - leder for Antirasistisk Senter  

Vel møtt!

Publisert 2. apr. 2013 10:44

Gjeld- og familierettsgruppen på Juss-Buss arrangerte debatt med fokus på gjeldsregister på Blindern 19. mars. Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering har nylig vært ute på høring, og i den forbindelse ønsket vi å få frem argumenter for og mot etablering av et slikt register. Utgangspunktet for debatten var Høringsnotatet fra Barne- og likestillings og inkluderingsdepartementet.

Våre debattanter var Egil Rokhaug fra BLD, Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet, Anders Hole fra Finanstilsynet, Bengt Scheldt fra Gjeldsofferalliansen og Hanna Totland fra Spillavhengighet- Norge. Ordstyrer var Jørgen Markus Jørgensen fra Gatejuristen.

Publisert 19. mars 2013 15:03

Siste saksmottak før påske vil være torsdag 21. mars fra 17.00-20.00. Det vil her være noe lenger saksbehandlingstid på grunn av stengt i påskeuken. Første saksmottak etter påske er torsdag 4. april fra 17.00-20.00.

Publisert 8. mars 2013 13:31

Se Juss-Buss' kommentarer på NRKs artikkel om innvandrere og sosialhjelp her.

Publisert 8. mars 2013 13:04

Gjeldsgruppen ved Juss-Buss arrangerer debatten "Løsningen på luksusfellen?" tirsdag 19. mars kl 18:00.

Debatten avholdes i U1 i kjelleren på SV-fakultetet på Blindern.

 

Vet du at det muligens blir opprettet et gjeldsregister som registrerer alle gjeldsposter som hefter på en person? Ønsker du at finansinstitusjoner skal få innsyn i dine private opplysninger om gjeld og lån? Er det riktig at staten overvåker hvert steg man tar i den økonomiske verden? Når skal hensynet til personvern få gjennomslag - eller er tiltaket så nødvendig at andre hensyn må vike?

Gjennom programmet «Luksusfellen» ser vi at økonomer reiser landet rundt for å hjelpe mennesker med store gjeldsproblemer. Vi stiller spørsmålet: Vil et gjeldsregister være løsningen på luksusfellen?

 

Panelet består foreløpig av:

Bengt Scheldt fra Gjeldsordningsalliansen

John Andersson fra Forbrukerrådet

Egil Rokhaug fra Barne- og likestillingsdepartementet

Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet

Tore Bråthen

Ordstyrer: Jørgen Markus Jørgensen (jurist fra Gatejuristen)

Vel møtt!

Publisert 5. mars 2013 14:46

På grunn av rettspolitisk uke i uke 10 har vi ikke saksmottak torsdag 28. og mandag 4. mars. Neste saksmottak er derfor torsdag 7. mars fra 17.00-20.00.

Juss-Buss is closed in week 10, and because of that we will not accept new cases Thursday 28th of February and Monday 4th of March. The next time we will accept new cases is Thursday 7th of March from 17.00 - 20.00.

Publisert 5. mars 2013 12:02

 

Juss-Buss sendte 26.02.2013 ut en pressemelding angående en sak om nødhjelp til en utvist utlending i VG 25.02.2013, og retten  til sosialhjelp for personer uten lovlig opphold generelt.

I pressemeldingen retter vi kritikk mot norske myndigheter for ikke å sikre at personer uten lovlig opphold får hjelpen de har krav på etter våre internasjonale forpliktelser.

Publisert 7. feb. 2013 12:30

Utlendingsrettsgruppa og fengselsrettsgruppa på Juss-Buss inviterer til debatt om utenlandske enheter i norske fengsler 12. februar kl. 18 til kl. 20.

Med debatten ønsker vi å rette fokus mot en skremmende utvikling i norsk kriminalomsorg og behandlingen av utviste utlendinger.

Debatten vil finne sted på U1 på SV-kjelleren på Blindern. 

Adressen er Moltke Moes vei 31, 0317 Oslo

Publisert 23. jan. 2013 19:46

På grunn av Rettspolitisk Seminar holder Juss-Buss stengt mandag 28.januar - onsdag 30. januar.

Vi har derfor ikke saksmottak torsdag 24. januar eller mandag 28. januar.

Ta gjerne kontakt med oss på saksmottak torsdag 31. januar kl. 17.00 - 20.00.

Vi beklager uleiligheten.

 

Publisert 14. jan. 2013 17:17

Mandag 14. januar opplevde Juss-Buss en feil på telefonlinja. Hvis noen har hatt problemer med å komme igjennom ber vi om at dere ringer tilbake neste saksmottak torsdag 17. januar, mellom kl. 17.00 og 20.00.

Vi beklager uleiligheten