Aktuelt - Side 3

Publisert 4. nov. 2014 18:50

En viktig del av arbeidet Juss-Buss gjør er oppsøkende virksomhet. Blant annet besøker vi voksenopplæringssentre. Der informerer vi generelt om Juss-Buss og særlig om familiegjenforening og arbeidsrett. I tillegg tar vi inn nye saker.

Neste voksenopplæringsbesøk er 24. – 25. november, og da kommer Juss-Buss til Arendal, Grimstad og Risør. Vi ses! 

Publisert 24. okt. 2014 13:54

Juss-Buss har nylig trykket tre avhandlinger som utgjør en del av stensilserien vår.

"Introduksjonsloven - en fremstilling og vurdering av hovedreglene" foretar en gjennomgang av reglene i introduksjonsloven og hvilke rettslige problemstillinger disse reiser. Temaet er i hovedsak nyankomne innvandreres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.

"Pasienten i fengsel - Hvilket rettsvern har innsatte med helseproblemer?" belyser innsattes helserettigheter i møte med kriminalomsorgens regelverk, med et særlig fokus på håndtering av konflikter mellom fengselslegens anbefaling om behandling av den innsatte og fengselsledelsens sikkerhetsvurderinger.

"Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak" omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Den overordnede problemstillingen er hvorvidt kriminalomsorgens kontroll av de beslutninger om isolasjon som treffes administrativt i det enkelte fengsel fungerer i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.

Publisert 15. okt. 2014 10:25

Torsdag 16. oktober og mandag 20. oktober har vi dessverre ikke saksmottak grunnet intern rettspolitisk virksomhet.

Neste saksmottak er torsdag 23. oktober kl. 17-20.    

We will not be receiving new cases Thursday October 10. and Monday October 20.

We will receive new cases again Thursday October 23. from 5 p.m. till 8 p.m. 
Publisert 14. okt. 2014 09:49

Dersom man blir urettmessig straffeforfulgt har man krav på fri rettshjelp. Et forslag som nylig har vært på høring innebærer å redusere antall timer advokatene blir betalt for å arbeide med slike saker, fra 8 timer til 4. Juss-Buss er kritiske til forslaget, blant annet fordi undersøkelser som Departementet viser til, kom frem til at advokatene gjenomsnittlig benytter 5,8 timer på en sak. Dette betyr at man oppfordrer til hastverksarbeid, og at Departementet bevisst vil underbetale mange advokater.

Les hele høringsuttaelsen her.

Publisert 13. okt. 2014 08:59

Vi har åpen dag mandag 20. oktober fra kl. 11-14 i kontorene våre i Arbins gate 7. Kom innom, slå av en prat med medarbeiderne våre og finn ut om Juss-Buss er noe for deg! Vi stiller med kaffe og noe godt å spise på. Juss-Buss søker 10 nye medarbeidere fra våren 2015.

Søknadsfrist er 1. november 2014.

Publisert 2. okt. 2014 11:39

Torsdag 02. oktober og mandag 06. oktober har vi dessverre ikke saksmottak grunnet at alle medarbeiderne er på seminar. 

Vi har helt stengt fra mandag 06. til og med onsdag 08. oktober i samme anledning.

Neste saksmottak er torsdag 09. oktober kl. 17-20.

Publisert 22. sep. 2014 19:03

Hvordan er det å leve uten bevis på sin identitet? Hva skal til for å sannsynliggjøre hvem man er? Hvordan påvirker dagens politikk og praksis integreringen? Er dagens praksis hensiktsmessig?

Selv om problemet skaper store problemer for de mange som rammes, har temaet har inntil nylig fått lite omtale i samfunnsdebatten. Juss-Buss inviterer derfor til debatt om identitetstvil i utlendingssaker tirsdag 30.september kl. 1800 på Litteraturhuset. Juss-Buss mener lovverket ikke er godt nok for å avklare situasjoner der det foreligger tvil om identitet. Dersom du ikke oppfyller lovens hovedkrav til klarlagt identitet, og UDI ikke legger forklaringen din til grunn, står du uten mulighet til å avklare den - verken nå eller i fremtiden. Som et resultat er du avskåret fra å oppnå... de samme rettighetene som nordmenn har. Det er heller ikke gunstig for samfunnet at personer som har tillatelse til å oppholde seg i Norge, lever med uavklart identitet. Vi ønsker en debatt om hvorvidt kravet til å sannsynliggjøre sin identitet er for strengt. 

Dette er noe av spørsmålene som tas opp i paneldebatten, bestående av:

Rolf Henry Anthonisen, UDI

Jon Ole Martinsen, NOAS

Geir Jørgen Bekkevold, KrF

Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU

Ordstyrer: Halvor Frihagen

Velkommen!

Publisert 19. sep. 2014 16:00

Juss-Buss stiller seg negativ til begge forslag om tiggeforbod. Etter vår meining er det ein grunnleggjande rett å kunne be om hjelp. Vi har vanskeleg for å sjå at det ligg føre bevis for at tigging automatisk fører til uorden og kriminalitet slik at ein må regulere det gjennom forbod.

Les høyringsutsegnet her

Publisert 19. sep. 2014 15:52

Juss-Buss hadde lansering av rettshjelpsundersøkelsen "Rettshjelp 2013" tirsdag 16. september på Litteraturhuset. Professor Kristian Andenæs innledet med en gjennomgang av rettshjelpsordninga i et historisk perspektiv. Forfatterne av undersøkelsen, Silje Hasle og Ida Jordal, presenterte deretter oppgavens hovedfunn. Ettersom undersøkelsen avdekker at forvaltningas, herunder NAV og UDI, veilednings- og opplysningsplikt ikke fungerer godt nok, kommenterte Haakon Hertzberg (NAV) og Stian Molvik (UDI) funnene. Deretter kommenterte statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati, oppgavens funn. Han lovet at Justisdepartementet skal bedre rettshjelpsordninga, og at de forhåpentligvis skal sende ut et notat på høring i løpet av 2014. Lanseringsfesten ble avsluttet med sang fra Ida Isax.

"Rettshjelp 2013" kan du lese her.

Publisert 28. aug. 2014 10:37

Torsdag 28. august og mandag 1. september har vi dessverre ikke saksmottak grunnet at alle medarbeiderne er på seminar. Vi har helt stengt fra mandag 1. til og med onsdag 3. september i samme anledning.

Neste saksmottak er torsdag 4. september kl. 17-20.

Publisert 26. aug. 2014 11:30

Har du planer om å flytte inn med dama? Har utleier hevet husleien uten å si ifra? Juss-Buss besøker 

Blindern og HiOA på en rekke tirsdager mellom klokken 1130 og 1330 for å hjelpe deg med de juridiske problemene du måtte ha. De hyggelige medarbeiderne du kan se på bildet her vil sitte klare med Juss-Buss-banneret og en skål med godteri, klare til å hjelpe nettopp deg!

Dette er tidspunktene og stedene vi kommer til å være frem til jul: 

26.08 – Blindern (utenfor karrieresenteret)

09.09 – HiOA (utenfor læringssenteret)

16.09– Blindern (utenfor karrieresenteret)

30.09 – Blindern (utenfor karrieresenteret)

14.10 – HiOA (utenfor læringssenteret)

28.10 – Blindern (utenfor karrieresenteret)

11.11 – Blindern (utenfor karrieresenteret)

25.11 – HiOA (utenfor læringssenteret)

09.12 – Blindern (utenfor karrieresenteret)

 

Ikke nøl med å ta kontakt!

Publisert 25. aug. 2014 10:27

Våren 2013 deltok 25 av Juss-Buss’ medarbeidere i en rettshjelpsundersøkelse i et urbant miljø. Det ble gjennomført 105 intervjuer fordelt på 103 husstander. Målet med intervjuene var å kartlegge behovet for rettshjelp blant utsatte grupper i samfunnet, og i hvilken grad dagens rettshjelpstilbud imøtekommer dette behovet.

Tirsdag 16. september kl. 19:00 2014 inviterer Juss-Buss og Advokatforeningen til lansering av den ferske rettshjelpsundersøkelsen «Rettshjelp 2013». Arrangementet holdes i rommet Nedjma på Litteraturhuset. Det blir lett servering.

Faglig program:

- Innledning om rettshjelp i et historisk perspektiv v/ professor Kristian Andenæs

 - Presentasjon av oppgavens hovedfunn v/ Silje Hasle og Ida Jordal 

 - Kommentarer til funnene om forvaltningas veiledningsplikt v/ Haakon Hertzberg (NAV) og Stian Molvik (UDI)

- Kommentarer til undersøkelsen og planer for rettshjelpsordninga v/ Jan Arild Ellingsen (justiskomiteen for FrP) og Glenn Simon Nerdal (politisk rådgiver for FrP)

Etter det faglige programmet vil Ida Isax spille noen låter for oss. Deretter er det mulig å fortsette samtalen i baren på Litteraturhuset.

Publisert 18. aug. 2014 10:38

Juss-Buss står på stand på foreningsdagene på Blindern i dag. Kom innom for en prat!

Publisert 4. aug. 2014 10:34

Sommerdriften er over, og Juss-Buss er nå tilbake med vanlige åpningstider. Du når oss på telefon mandag til fredag 1000-1500.

Saksmottak er:

mandager 1000-1500

torsdager 1700-2000

 

Publisert 6. mai 2014 10:44

Juss-Buss var på høringen av Norge i FNs Menneskerettighetsråd i april. Et av temaene Norge ble kritisert for var bruken av isolasjon i norske fengsler. Hege Aakre i Juss-Buss sin menneskerettighetsgruppe har skrevet et innlegg om hva som ble kritisert. Innlegget kan du lese her.

Publisert 29. apr. 2014 11:17

Juss-Buss har saksmottak utenfor Karrieresenteret i Fredrikkebygningen på Blindern i dag, tirsdag 29. april klokken 11.30 til 13.30. Vel møtt!

Publisert 28. apr. 2014 13:56

Innvandringsgruppa på Juss-Buss arrangerer debatt om utvisning på Litteraturhuset imorgen, tirsdag 29. april klokken 18.00. 

Ordstyrer er Carl Konow Rieber-Mohn, advokat og partner i advokatfirmaet Humlen og Rieber-Mohn.

I panelet sitter Katja Franko Aas, professor i kriminologi og rettssosiologi, Bente Roli, advokat i Advokatfirmaet Roli og seksjonsleder ved Kontoret for fri rettshjelp, Karin Andersen medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen (SV), og Glenn Simon Nerdal, politisk rådgiver, justiskomiteen (FRP).

Publisert 23. apr. 2014 15:50

Juss-Buss er negative til forslaget om å endre politiloven § 14 slik at kommunene får adgang til å forby tigging på offentlig sted. Et tiggeforbud vil innebære å nekte mennesker som er i en vanskelig situasjon å be om hjelp. Juss-Buss mener at sosial nød må møtes med andre tiltak enn sanksjoner, da bøter og straff er lite egnede tiltak mot fattigdom. Les høringsuttalelsen her.

Publisert 22. apr. 2014 16:28

Juss-Buss arrangerer åpen dag den 25. april 11.00-14.00. Dette innebærer at du kan komme og besøke oss på kontorene våre i Arbins gate 7. Vi lover kaffe, noe digg og god stemning!

Dersom du ønsker å bli medarbeider hos Juss-Buss, eller om du bare er nysgjerrig på hva vi driver med, hvem vi er eller hvor vi holder til, anbefaler vi å ta turen innom!

Publisert 10. apr. 2014 13:11

Juss-Buss tar påskeferie fra og med mandag 14. april. Vi er tilbake på kontoret 22. april. Første saksmottak etter påske er torsdag 24. april klokken 17.00 til 20.00.

Publisert 7. apr. 2014 10:58

Har du lyst til å jobbe hos Juss-Buss, eller er du nysgjerrig på hva vi driver med? Vi holder infomøter på Domus Nova i dag, mandag 7. april klokken 1815 i rom 370, og imorgen, tirsdag 8. april klokken 1215 i rom 365.

I tillegg ønsker vi alle velkommen til åpen dag på kontorene våre fredag 25. april.

Publisert 26. mars 2014 13:43

Juss-Buss skal ha oppsøkende uke, og har ikke saksmottak torsdag 26.3 og mandag 31.3. Neste saksmottak er torsdag 3. april kl. 17.00 til 20.00.