Om Forskerforbundet ved UiO

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Forskerforbundets lokallag ved UiO. Alle medlemmer av Forskerforbundet som enten er ansatt av UiO eller har arbeidsplass ved UiO er medlemmer av lokallaget ved UiO.

Årsmøtet er Forskerforbundet ved UiOs øverste organ og avholdes fortrinnsvis i begynnelsen av mars måned. Årsmøtet velger lokallagsstyre og valgkomité. Styreleder og hovedtillitsvalgt velges ved særskilte valg. Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjett.

Leder er Forskerforbundets øverste representant ved UiO. Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i henhold til avtaleverket.
Leder: Katerini Storeng 
Hovedtillitsvalgt: Belinda Eikås Skjøstad

Sekretariatet er underlagt lokallagsstyret. Sekretariatet ivaretar saksbehandler-, sekretær- og kassereroppgaver for lokallaget.

Forskerforbundet ved UiO har lokale tillitsvalgte ved de enkelte fakulteter og enheter .
  

 

Publisert 4. sep. 2009 09:53 - Sist endret 22. mars 2020 19:26