Forskerforbundet ved UiO

ÅRSBERETNING FOR FORSKERFORBUNDET VED UiO
1.9.2004 – 31.12.2005

 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV

PERIODEN 1.9.2004-31.12.2004

STYRET


Leder

Geir Ellingsrud, professor

 

Hovedtillitsvalgt

Live R. Skrindo, hovedtillitsvalgt

Permisjon i hele perioden

– vara

Kristian Mollestad, førstekons.

 

Nestleder

Randi Halveg Iversby, hovedbibl.

 

Styremedlemmer

Karin Gundersen, professor

 

 

Kåre-Olav Stensløkken, stipendiat

 

 

Brita Teige, førsteaman.

 

 

Bjørn Øgaard, professor

 

Varamedlem 1

Oddrun Sæter, forsker

 

Varamedlem 2

Max J. Demuth, kontorsjef

 

Varamedlem 3

Kristin Normann Aarum, førsteaman.

 

Hovedstyremedlem

Astri Ottesen, driftssjef

 

 

SEKRETARIATET


Hovedtillitsvalgt

Live R. Skrindo

Permisjon

Tillitsvalgt

Kristian Mollestad

100 % stilling
Fung. hovedtillitsvalgt i perioden

Tillitsvalgt

Randi Halveg Iversby

100 % stilling

Tillitsvalgt

Kåre-Olav Stensløkken

40 % stilling

Tillitsvalgt

Torill M. Rolfsen

25 % stilling

Sekretær

Liz M. Rekve

20 % stilling

Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget.

 

REVISOR OG VALGKOMITÉ


Revisor

Surinder Joshi

Valgkomité

Solveig Bauge Løland

 

Randi Furseth Klinge

 

Anette Breder Koch

 

Ole Jørgen Skog

 

Terje Spurkland

 

Kyrre Vatsend

 

PERIODEN 1.1.2005 – 31.12.2005

STYRET


Leder

Geir Ellingsrud, professor

1.1.-30.4.2005

 

Karin Gundersen, professor

1.5.-31.12.2005

Hovedtillitsvalgt

Live R. Skrindo, hovedtillitsvalgt

Perm. 1.1.-15.12.2005

– vara

Kristian Mollestad, førstekons.

1.1.-15.12.2005

Styremedlemmer

Karin Gundersen, professor

1.1.-30.4.2005

 

Johanne Cecilie H. Jørgensen, førstekons.

 

 

Oddrun Sæter, forsker

 

 

Brita Teige, førsteaman.

 

 

Bjørn Øgaard, professor

 

Varamedlem 1

Geir Åge Løset, stipendiat

 

Varamedlem 2

Eva Simonsen, postdoktor

 

Varamedlem 3

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibl.

 

Hovedstyremedlem

Astri Ottesen, driftssjef

 

 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor

 

 

SEKRETARIATET


Hovedtillitsvalgt

Live R. Skrindo

Permisjon 1.1.-15.12.

Tillitsvalgt

Kristian Mollestad

100 % stilling, fung. hovedtillitsv. 1.1.-15.12.

Tillitsvalgt

Randi Halveg Iversby

100 % stilling

Tillitsvalgt

Torill M. Rolfsen

50 % stilling 1.2.-31.5. og 1.11.-31.12., 25 % resten av året

Tillitsvalgt

Øyvind Henden

50 % stilling 1.2.-30.4.

Sekretær

Liz M. Rekve

20 % stilling

Leder, hovedtillitsvalgt/nestleder og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget.

 

REVISOR OG VALGKOMITÉ


Revisor

Surinder N. Joshi

Valgkomité

Solveig Bauge Løland

 

Randi Furseth Klinge

 

Anette Breder Koch

 

Ole Jørgen Skog

 

Terje Spurkland


TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER


Det juridiske fakultet

Øyvind Henden, seniorkons.

Det medisinske fakultet

Brita Teige, førsteaman.

 

Gunn Kristin Tjoflot, førstekons.

 

Margery Sitkin, førstekons.

Det historisk-filosofiske fakultet

Karin Gundersen, professor

 

Kaja Schøitz, seniorkons.

 

Arve T. Thorsen (vara), rådgiver

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Elsa Lundanes, professor

 

Torill M. Rolfsen, senioring.

 

Gunnar Wollan, senioring.

Det odontologiske fakultet

Randi Furseth Klinge, professor

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Birgitte Bøgh-Olsen, førstekons.

 

Aud-Jorunn Sandal, seniorkons.

 

Anne-Lene Andresen (vara), førstekons.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Solveig Bauge Løland, seniorrådgiver

 

Gunvor Dalby Vea, professor

Universitetsbiblioteket

Anne Gunn Bekken Berge, hovedbibl.

 

Hege Kristin Ringnes, universitetsbibl.

Universitetets kulturhistoriske museer

Espen Uleberg, overing.

Universitetets naturhistoriske museer

Gro Gulden, professor

Studieavd. og forskningsadm. avd

Jennifer Akselsen, prosjektleder

USIT

Margrete Raaum, overing.


REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD


ENHET

OMRÅDE

NAVN

TF

Innstilling

Per Arne Krumsvik

JUS

Innstilling

Eivind Bull Killengreen

 

Tilsetting

Elisabeth Reien

MED

Tilsetting vitensk. stillinger

Margery Sitkin

 

Vara tilsetting vitensk. stillinger

Live R. Skrindo

HF

Innstilling

Kaja Schiøtz

 

Tilsetting

Ann Sofie K. Winther

MN

Innstilling

Gunnar Wollan

 

Tilsetting

Torill Rolfsen

 

Vara tilsetting

Torben Leifsen

OD

Innstilling

Stein Johannessen

 

Tilsetting

Ann-Kristin Hansen

 

Tilsettingsrådet for innstruktørtannleger/spes.tannl

Anne-Karine Røynesdal

 

vara Tilsettingsrådet for innstruktørtannleger/spes.tannl

Astri Ragne

SV

Innstilling lederstillinger

Max Demuth

 

Innstilling

Birgitte Bøgh-Olsen

 

Tilsetting

Aud-Jorunn Sandal

 

Vara tilsetting

Anne-Lene Andresen

UV

Innstilling

Torgeir Christiansen

 

Tilsetting

Solveig B. Løland

 

Vara tilsetting

Ulf T. Grefsgård

UB

Innstilling bibl. stillinger Blindern

Ellen Christophersen

 

Innstilling univ.bibl.stillinger

Svein Helge Birkeflet

 

Tilsetting

Eli Hegna

 

Vara tilsetting

Berit Timm Marcussen

 

Tilsetting univ.bibl.stillinger

Anne Eidsfeldt

 

Vara tilsetting bibl.stillinger

Kristin Rangnes/Svein Engelstad

KHM

Innstilling

Eivind Bratlie

KHM/NHM

Felles tilsetting for museene

Espen Uleberg

USIT

Innstilling

Margrete Raaum

Sentraladm.

Innstilling

Svein Hullstein

 

Innstilling

Dag Olav Høgvold

 

Innstilling

Kristine Aall S. Knudsen

 

Innstilling

Ingrid Sogner

 

Tilsetting

Torill M. Rolfsen

 

Vara tilsetting

Kristian Mollestad

 

Vara tilsetting

Randi Halveg Iversby

Vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning

Tilsetting

Oddrun Sæter

 


REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER


Hovedtillitsvalgt for Akademikerne ved UiO

Live R. Skrindo/Kristian Mollestad

Universitetsstyret

Kristian Mollestad, vara

Intervjugrupper for direktørstillinger

Randi Halveg Iversby/Kristian Mollestad

Uformelle møter med Universitetsdirektøren

Geir Ellingsrud

 

Karin Gundersen

 

Kristian Mollestad

 

Randi Halveg Iversby

Forskerforbundet ved UiOs forhandlingsutvalg

Kristian Mollestad, leder

 

Kåre-Olav Stensløkken

 

Geir Ellingsrud

 

Randi Halveg Iversby

 

Torill M. Rolfsen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Torill M. Rolfsen, leder

 

Kristian Mollestad, vara

Velferdsutvalget

Kristian Mollestad

 

Randi Halveg Iversby, vara

Opplæringsutvalget

Solveig Bauge Løland

 

Anne D. Berg, vara

Bedriftsinternt attføringsutvalg

Live R. Skrindo

AKAN

Brita Teige

Opptakskomiteen for Universitetets barnehager

Randi Halveg Iversby

 

Kristian Mollestad, vara

Rådet for Universitetets barnehager

Live R. Skrindo

OrganisasjonsFORUM

Kristian Mollestad

 

Randi Halveg Iversby

Strategisk plan UiO, styringsgruppe

Randi Halveg Iversby

ILS, styringsgruppe

Kristian Mollestad

Arbeidsmiljøprosjektet MN, styringsgruppe

Elsa Lundanes

Nytt museumsbygg i Bjørvika, styringsgruppe

Espen Uleberg

Vox Academica/Fritt akademia

Geir Ellingsrud

 

Randi Halveg Iversby

 

Kristian Mollestad

 

Kåre-Olav Stensløkken

Forskerforbundets hovedstyre

Astri Ottesen

 

Kåre-Olav Stensløkken

 

 

MEDLEMMER    
MEDLEMSTALL
Lokallaget hadde pr 31.08.2004 1707 medlemmer og pr. 31.12.2005 var det 1789 medlemmer.

Medlemstallet passerte 1810 medio november 2005. I oktober 2005 ble dobbeltmedlemskapsavtalene mellom Forskerforbundet og en rekke profesjonsforeninger i Akademikerne sagt opp av Akademiker-foreningene (se eget punkt om dette). Delvis som et resultat av dette ble det en del utmeldinger mot slutten av 2005.

Totaltall for 2005: 264 innmeldte, 192 utmeldte, nettovekst 72. Til sammenlikning har Forskerforbundet samlet sett hatt en nettovekst på 352 medlemmer. Lokallaget representerer ca 12% av medlemmene i Forskerforbundet, mens vår nettovekst for 2005 representerer ca 20% av samlet medlemsvekst!

MEDLEMSSAKER
I perioden har sekretariatet totalt hatt ca 75 medlemssaker/personalsaker til behandling. Det dreier seg om saker av ulik karakter. Mange saker berører tilsettingsforhold knyttet til lovverket, bl.a. spørsmål om ulovlig midlertidig tilsetting. Men stadig flere saker er knyttet til arbeidsmiljøproblemer.

 

AKTIVITETER
MØTER, KURS m.m. arrangert av lokallaget
I perioden har det vært holdt 9 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter
I perioden har arbeidsutvalget jevnlig avholdt møter
Ekstraordinært årsmøte 28. april 2005
Styreseminar (overlapping) på Lysebu desember 2004
Styreseminar i København juni 2005, møte med dansk fagforening
Styreseminar i Paris desember 2005, møte med fransk fagforening
Kurs i opphavsrett for medlemmer mars 2005
Seminar for tillitsvalgte august 2005
Seminar for tillitsvalgte og representanter i innstillings- og tilsettingsråd september og desember 2005
Medlemsmøte for medlemmer i administrative stillinger mars 2005
Medlemsmøte i SFA oktober 2004
Medlemsmøte HF (adm. stillinger) november 2004
Medlemsmøte UB februar 2005
Medlemsmøte Autismeenheten oktober 2005
Medlemsmøte OD/IKO (dobbeltmedlemmer) oktober 2005
Medlemsmøte OD/IOB (dobbeltmedlemmer) oktober 2005
Medlemsmøte JUS (dobbeltmedlemmer) oktober 2005
Medlemsmøte PFI (stipendiater) oktober 2005
Medlemsmøte SV (adm. stillinger) november 2005

DELTAKELSE PÅ MØTER, KURS m.m. arrangert av andre
FAP/FBF-kurs
Forskningspolitisk seminar (arr. Forskerforbundet)
Tariffkonferanse (arr. Forskerforbundet)
Sekretariatsseminar (arr. Forskerforbundet)
Landsråd (arr. Forskerforbundet)
Juridisk ”bøllesmilekurs” (arr. FF-UiTø)
Strategikonferanse (arr. Forskerforbundet)
Vårseminar (arr. FAP)
Kurs for ansattes repr. i styrer/utvalg (arr. Forskerforbundet)
Arbeidslivsseminar (arr. Faglig nettverk for homofile og lesbiske i arb.livet)
Kurs om konflikthåndtering (arr. Forskerforbundet)
Seminar for erfarne tillitsvalgte (arr. Forskerforbundet)
Sektorseminar (arr. FF-NTNU)
Unio-konferansen (arr. Unio)

 

MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UiO 2005

Møtestatus

Sakstittel

Info.møte

Deling av Studie- og forskningsadministrativ avdeling – omstillingsprosessen

Dr.møte

Budsjett

Info.møte

Orientering om innplassering i stillinger i SFA

Dr.møte

Regler for tilsetting i prof. og 1.aman.stillinger

Dr.møte

Regler for tilsetting i prof. og 1.aman.stillinger

Info/dr.møte

Status i arbeidet med de midlertidig tilsatte - omorganisering i Studie- og forskningsavdelingen

Dr.møte

Budsjettdokument 2004-2006

Dr.møte

Bemanningsplan STA-FA

Dr.møte

Revisjon av Rettledende stillingsbeskrivelser

Info-møte

Organisering av adm. ved Det medisinske fakultet

Dr.møte

Strategisk plan for UiO 2005-2009

Info.møte

POLS – nytt lønns- og personaldatasystem ved UiO – konsekvenser for ansatte i OPA

Info.møte

Tilpassing av lovverk

Info.møte

Implementering av nye innkjøpsrutiner

Info.møte

Implementering av nye innkjøpsrutiner

Dr.møte

Implementering av nye innkjøpsrutiner – funksjons- og bemanningsplan for Innkjøpsseksjonen

Dr.møte

Organisering av aktivitet som ikke inngår I UiOs primæroppgaver

Dr.møte

Regler for bruk av forskerstillinger

Dr.møte

Universitetslektor-stillingene, retningslinjer for tilsetting

Info.møte

Internadministrasjon i de sentraladm.avdelingene

Dr.møte

Honorar til medlemmer og varamedl. til univ.styret

Dr.møte

Delegering av myndighet ved ans. av instituttledere

Dr.møte

Personalpolitikk

Info.møte

Avtale om UiOs overtagelse av ansattes rettigheter….

 

OPPFØLGING AV ARBEIDSPROGRAMMET

1. ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEID

 • Lokallaget har arbeidet direkte og gjennom Forskerforbundet sentralt for å påvirke arbeidet med ny/endret arbeidsmiljølov og tjenestemannslov – både før og etter regjeringsskiftet. Resultatet må vi si oss svært fornøyd med.
 • Det har vært arrangert flere medlemsmøter og kurs (se egen oversikt)
 • Det har jevnlig blitt sendt ut ”Nytt fra Forskerforbundet” via e-post til medlemmene, men hyppigheten kunne vært større høsten 2005. Hjemmesiden har blitt jevnlig oppdatert. Fra og med 2006 er hjemmesidens oppsett endret, og nyheter fra Forskerforbundet legges ut her.
 • Rekrutteringsprosjektet har også i 2005 gitt gode resultater. Totalt ble det rekruttert 264 nye medlemmer. Disse fordeler seg slik: 100 vitenskapelige, 100 stipendiater og 64 tekniske/administrative.

2. LØNNS- OG PERSONALPOLITIKK

 • Arbeidet med en personalpolitikk ved UiO ble endelig igangsatt høsten 2005, etter stort påtrykk fra Forskerforbundet og de andre organisasjonene. Dette arbeidet vil forhåpentligvis bli sluttført i 2006.
 • Utlysningstekster ved UiO følges opp kontinuerlig, og ethvert ”brudd” på lokal lønnspolitikk eller tjenestemannslovens bestemmelser påtales av sekretariatet.
 • Arbeidet med medbestemmelse i forbindelse med omorganiseringer er utfordrende, og svært varierende mellom de ulike fakulteter og enheter.

3. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK

 • Rettssaken om fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning, igangsatt av Forskerforbundet sentralt, kommer opp i månedsskiftet februar/mars 2006. Arbeidet lokalt avventer resultatet herfra.
 • Tillitsvalgte drøfter budsjett lokalt og sentralt. Det er en stor utfordring knyttet til utgifter som driftsmidler, midler til utenlandsopphold for stipendiater osv.
 • Forskerforbundet sentralt har forhandlet fram endringer i Særavtale for reiser utenlands for statens regning, som presiserer de vitenskapelig ansattes rett til tjenestereiser under gitte vilkår. Praktisering av avtalen følges opp lokalt. Dette er en sak som i mange år har stått i vårt arbeidsprogram, og vi er svært glad for at det nå ser ut til å ha funnet en løsning.
 • Gjennom budsjettbehandling, innspill i rektorvalgkampen, høringsuttalelser mm har lokallaget forsøkt å påvirke rammevilkårene for forskning generelt.

 

AKADEMIKERNE OG UNIO
Våren 2005 ble forholdet til Akademikerne, og Forskerforbundets rolle innad i Akademikerne, debattert internt i Forskerforbundet. Dette hadde bl.a. sin bakgrunn i en langvarig og økende uenighet om lønnspolitikk, og en generell misnøye i forhold til Akademikernes syn på arbeidstakeres rettigheter.

På Forskerforbundets landsråd våren 2005, hvor Forskerforbundet ved UiO deltok med 2 representanter, ble det følgende råd enstemmig oversendt Hovedstyret:
- Forskerforbundet melder seg ut av Akademikerne
- Forskerforbundet bidrar til å etablere en ny hovedorganisasjon i tråd med Forskerforbundets verdigrunnlag.

På denne bakgrunn vedtok et enstemmig hovedstyre å melde Forskerforbundet ut av Akademikerne. Arbeidet med å opprette en ny hovedorganisasjon hadde pågått parallelt, og 1. juli 2005 ble Unio – hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede opprettet. Dette var en sammenslutning av hovedorganisasjonen UHO, Forskerforbundet og Presteforeningen. Forskerforbundet var aktivt med i utarbeidelsen av Mål og politisk verdigrunnlag for Unio.

I oktober 2005 ble dobbeltmedlemskapsavtalene mellom Forskerforbundet og en rekke profesjonsforeninger i Akademikerne sagt opp av Akademiker-foreningene. Dette var noe Forskerforbundet beklaget sterkt, da disse avtalene fungerte svært bra for dobbeltmedlemmenes del. I forbindelse med dette sendte lokallaget ut informasjon om saken til alle dobbeltmedlemmer, samt arrangerte flere medlemsmøter.

 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2004
For første gang ble de lokale forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 ført delvis desentralisert ved UiO høsten 2004. Boksen under sier noe om omfanget av disse forhandlingene.

Vi har i flere år ivret for at foreløpige forhandlinger skal skje lokalt for å komme nærmest mulig lokal arbeidsgiver. Erfaringene etter forhandlingene i 2004 er delte, men vi mener prinsipielt at denne modellen bør utvikles videre. Vi tror våre medlemmer er tjent med at forhandlingene foregår på denne måten.

Høsten 2005 ble det i henhold til mellomoppgjøret i 2005 ikke avholdt lokale forhandlinger etter pkt. 2.3.3.

NØKKELTALL FOR LØNNSFORHANDLINGENE HØSTEN 2004

 • Forhandlingspott på ca 18,1 millioner kroner
 • 12 forhandlingssteder
 • 519 krav gjennomgått og innsendt på vegne av Forskerforbundets medlemmer

(298 innfridd)

 • 2084 krav totalt
 • Aktiv bruk og koordinering av 15 tillitsvalgte, samt lokallagsstyre
 • Gjennomgang av 24 fakultetsvise tilbud fra arbeidsgiver med påfølgende utarbeidelse av tilsvar
 • Gjennomgang av 3 sentrale tilbud fra arbeidsgiver med påfølgende utarbeidelse av tilsvar
 • 2 interne seminarer, 1 ekstraordinært styremøte, jevnlige møter med 15 tillitsvalgte og involverte styremedlemmer
 • 20 uformelle og formelle forhandlingsmøter på fakultetene
 • 3 forhandlingsmøter sentralt med over 80 aktører
 • I tillegg et stort antall arbeidsmøter og formelle møter knyttet til at Forskerforbundet gikk til brudd

 

BRUDD I DE LOKALE LØNNSFORHANDLINGENE (2.3.3) 2004
Forskerforbundet ved UiO valgte å gå til brudd i forhold til arbeidsgivers siste tilbud. Bakgrunnen for bruddet ble formulert på følgende måte:

”På bakgrunn av at Universitetet i Oslos kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling, og med referanse til den omforente lønnspolitikken og universitetets mål stiller Forskerforbundet seg uforstående til at universitetet som arbeidsgiver ikke ønsker å prioritere vitenskapelige stillinger ved årets lokale forhandlinger.

FF kan ikke akseptere at det ved UiO er vanskeligere for vitenskapelige ansatte som gruppe å oppnå den samme lønnsutviklingen som de teknisk/administrativt ansatte.”

Vi mente at arbeidsgiver ikke forholdt seg til lokal lønnspolitikk i disse forhandlingene. Saken var oppe i Statens lønnsutvalg 28. februar 2005, hvor vi ikke fikk medhold.

 

REKRUTTERINGSPROSJEKT

Lokallaget har i 2004/2005 hatt et eget rekrutteringsprosjekt gående, med finansiell støtte fra Forskerforbundet sentralt. Prosjektet går over hele året, med noen større tiltak innimellom. Aktivitetsuka som har vært arrangert hver høst er ett av slike større tiltak. Det er ikke foretatt noen undersøkelse av rekrutteringsprosjektets direkte effekt på verving av nye medlemmer, men vår medlemsvekst sammenliknet med total medlemsvekst i Forskerforbundet (se avsnittet om medlemmer over) kan tyde på at det absolutt har hatt en effekt.

NOEN GJENNOMFØRTE TILTAK I 2004/2005

Rutinemessige
henvendelser

Særlige verveutspill

Synliggjøring

Annet

 • Sendt ut brev
 • til aktuelle nyansatte
 • Utsendelse av påminnelsesbrev
 • Brev m/kopp til alle nye medlemmer
 • Tillitsvalgtvervepakke
 • Henvendelse tillitsvalgte
 • Verveustpill alle medlemmer
 • Oppfølgingsbrev
 • Brev – aksjonsuke
 • Oppfølgingsbrev – verveutspill alle medlemmer
 • Aktivitetsuke m/
  • stipendiatseminar
  • stand
  • plakater
  • brosjyremateriell
  • åpent hus
 • Innkjøp og disktribusjon av profileringsartikler
 • Medieprofilering
 • Tillitsvlagtseminarer med fokus på rekruttering
 • Profilering gjennom utspill i enkeltsaker
 • Møter på enkeltfakulteter
 • Møter med enkelte grupper medlemmer

 

 

50-ÅRS JUBILEUM

HOVEDAKTIVITETER

 • Deltakelse på mottakelse og middag i Forskerforbundet sentralts regi
 • Jubileumsmiddag for gamle og nye styremedlemmer og samarbeidspartnere
 • Jubileumsfeiring for alle medlemmer
 • Kake og kaffe i vestibylen, Georg Sverdrups hus (samarbeid med Lunsj med kultur)
 • Åpent hus i Klubben, Georg Sverdrups hus

 

 

Blindern, 17. februar 2006                 Karin Gundersen, leder
                                                              Live R. Skrindo, hovedtillitsvalgt
                                                              Johanne Cecilie H. Jørgensen
                                                              Brita Teige
                                                              Bjørn Øgaard
                                                              Eva Simonsen
                                                              Anne Gunn Berge Bekken

 

Publisert 4. sep. 2009 09:46 - Sist endret 4. sep. 2009 09:47