Botanisk hages Venner - hvem, hva og hvorfor?

Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens aktiviteter. Det kan skje gjennom de midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes aktive innsats for hagen.

Stor snøstjerne               (Scilla luciliae)                Foto: Marianne L. Karlsen