Litt om hagen

 

Botanisk hage er en del av en samlet enhet, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Les mer om Naturhistorisk museum og Botanisk hage her: www.nhm.uio.no

 

 

Kort om hagens opprinnelse

Kong Frederik VI kjøpte Tøyen hovedgård som en aktuell tomt for Universitetet i Oslo i 1812, men universitetet ble bygget ved Karl Johans gate. Istedet ble Botanisk hage lagt til Tøyen hovedgård.

I 1814 ble Christen Smith (1775-1816) oppnevnt til professor i botanikk og økonomi ved Norges nyopprettede universitet, ”Det Kongelige Frederiks Universitet”. Med stillingen fulgte et ansvar for å bygge opp og bestyre en botanisk hage i Christiania.  Arbeidet med å anlegge den botaniske hagen startet i 1814. Gartner Johan Siebke ble hentet fra den botaniske hagen i København for å lede dette arbeidet.

(Tekst er hentet fra Naturhistorisk museum sine nettsider: http://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/ombotaniskhage/)

 

 

Hva er Botanisk hage?

Hagen er en del av en samlet enhet, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Dagens samlinger omfatter anslagsvis 45 000 planter av ca. 5 500 ulike arter og sorter. Plantesamlingene brukes i undervisning, formidling og forskning. Hagen bevarer truete og sårbare norske planter i frøbank og holder i tillegg levende bestander av noen utvalgte arter fra Oslo-området. Hagens plantesamlinger er fordelt på hovedavdelingene Arboretet, Systematisk hage, Fjellhagen, Urtehagen, Oldemors hage, Dufthagen og Osloryggen samt veksthusene Victoriahuset og Palmehuset. Samlingene er registrert i en database som også er tilgjengelig for publikum på internett.

(Teksten er hentet fra Naturhistorisk museum sine nettsider: http://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/ombotaniskhage/)

 

 

 

                     Foto: Trine Nervum

 

          Foto: Trine Nervum

 

 

          Foto:Trine Nervum

 

 

          Foto: Thor-Inge Larsen