print logo

Forsiden

Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens aktiviteter. Det kan skje gjennom de midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes aktive innsats for hagen.

Plantegruppa

Guidegruppa

Bli medlem

Palmebladet

Kommende aktiviteter i Botanisk hage

Frem over vil det være flere arrangementer i Botansik hage, hvor venneforeningen vil være til stede, med ulike aktiviteter og naturligvis alltid med informasjon om BhV.

Søndag 30.august kl. 12:00- 16:00 er det Vikingdagen: Naturressurser i vikingtiden, foregår i Vikinghagen.

Søndag 6. september kl. 11:00 -15:00, Bondens marked på tunet ved driftsbygningen ved Tøyen hovedgård.

Samme søndag og samme tid: Soppens dag, samt presentasjon av en ny bok om planten vaid, som brukes i plantefarging, ved Urtehagen og NHM har bokmarked ved museumsbutikken.

Søndag 27.september kl.11:00 - 16:00: Eplets dag med diverse aktiviteter, ved Oldemors hage.

For nærmere informasjon se NHM sine hjemmesider

Åpningstider

Botanisk Hage:

Hele året. - alle dager kl. 07 - 21

​Museer og kafeén:

tirsdag - søndag kl. 11 - 16, mandag stengt

Veksthusene:

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/nyttig/apningstider