print logo

Forsiden

Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens aktiviteter. Det kan skje gjennom de midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes aktive innsats for hagen.

Plantegruppa

Guidegruppa

Bli medlem

Palmebladet

Nytt aktivitetshefte til Botanisk hage

 

Under lanseringen fikk elever fra Bryn skole teste heftet. Her foran fra venstre: Sebastian, Mathias, Rebecca, Mohamed. Bak fra venstre: Nathalija, Sofia, Ruweyda. Alle 3. klassetrinn, Bryn skole Oslo. Bakerst fra venstre: Illustratøren Karin M. Jacobsen og medforfatter Charlotte Sletten Bjorå.
Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.

Onsdag 17.juni var det i urtehagen lansering av aktivitetsheftet Aktiviteter i Botanisk hage. Heftet er i utgangspunktet rettet mot barn i alderen 5-10 år, men kan fint brukes av alle som har lyst!

 

Heftet kan kjøpes i Museumsbutikken for 39 kr og det er egnet for skoleklasser og store barnehagebarn. Dessuten kan foreldre og besteforeldre og deres barn og barnebarn, ha stor glede av det når de er på besøk i Hagen. Gjennom å løse oppgaver av ulike slag, gjerne sammen med voksne, får barna en ny og lærerik opplevelse av hagen. Besøkende kan utforske større deler av Botanisk hage, og på egenhånd ta seg rundt i veksthus og hagen hvor man lærer om alt fra småkryp under stein til tropiske nyttevekster. Målet er å stimulere barn til lek og morsom læring i hagen og ute i naturen.

 

Det ble under lanseringen servert botaniske drikker.
Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.

 

Heftet er sponset av Sparebankstiftelsen DNB. Karin Jacobsen har illustrert heftet, Hilde Jacobsen, Kristina Bjureke, Marit Grønbech og Charlotte  S. Bjorå har forfattet og tilrettelagt oppgavene.

 

Damene bak heftet er botanikere. Fra venstre: Illustratøren Karin M. Jacobsen. De andre er medforfatterne Marit Elisabeth Grønbech, Gro Hilde Jacobsen, Charlotte Sletten Bjorå.
Foto: Ram Gupta, NHM, UiO.

 

Åpningstider

Botanisk Hage:

Hele året. - alle dager kl. 07 - 21

​Museer og kafeén:

tirsdag - søndag kl. 11 - 16, mandag stengt

Veksthusene:

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/nyttig/apningstider