Plantemarkedet (tidl. Vårtreffet)

Botanisk hages Venner arrangerer hvert år et Plantemarked (tidligere kalt Vårtreffet). Her selges planter som Plantegruppa dyrker fram. Plantemarkedet er hovedarrangementet til Botanisk hages Venner.

Flere ulike grønne foreninger stiller ut og informerer om sine produkter.

I menyen til venstre er tidligere plantemarked (vårtreff) presentert, og på disse sidene legges plantekatalogene ut.