Debatt: papirløse immigranters rettigheter

Sosial- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss arrangerer debatt om papirløse immigranters rettigheter i samarbeid med Oslo legeforening, Kirkens Bymisjon, NOAS og Røde Kors.

I arbeidet med helsetjenester for de papirløse opplever vi at deres rettigheter krenkes. Forskriften som regulerer deres rett til helsetjenester gir svært begrensede rettigheter. Er dette i samsvar med menneskerettslige forpliktelser? Hva sier juristene? Hva opplever helsearbeiderne? Hva sier politikerne? 

Velkommen til debatt i Wergelandssalen på Litteraturhuset, mandag 14. oktober kl. 19.30. 

Publisert 10. okt. 2013 11:34 - Sist endret 23. mars 2018 17:22