Vitenskapsombud - viktig vakthund eller nok en gneldrebikkje?

Debatt med Annine Kierulf, Kristian Gundersen, Peter Kierulf, Steinar Andreas Sæther og Ragnhild Hennum.

Note: This event will be in Norwegian, for an English summary see below.

Trenger vi et eget ombud som kan sikre vitenskapelig redelighet, ryddighet i veilederforhold og generelt god forskningskultur, eller er våre eksisterende ordninger for vitenskapelig konflikthåndtering gode nok? Bør en eventuell ombudsordning være sentral, eller tilknyttet de enkelte fakulteter? Hvilke behov finnes, og hvordan kan de best ivaretas? 

I korte trekk: burde UiO innføre et Vitenskapsombud?

Universitetsstyret skal behandle forslag om Vitenskapsombud i sitt desember møte og vi inviterer i den anledning til debatt. 

Debatten innledes av Kristian Gundersen, som har fremmet forslaget i universitetsstyret, hvor han representerer de faste vitenskapelige ansatte. 

I panelet sitter:

Anine Kierulf, postdoktor ved norsk senter for menneskerettigheter og vinneren av Forskningsrådets formidlingspris og Akademikerprisen 2015.

Steinar Andreas Sæther, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet og leder av Forskerforbundet ved UiO

Peter Kierulf, Forskningsombud ved Det medisinske fakultet 

Ragnhild Hennum, Prorektor ved UiO

Debatten ledes av Sofie A. E. Høgestøl, representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i universitetsstyret.

Register deg her.


Debate: Academic Ombudsman

Does the University of Oslo need an academic ombudsman, or are the current complaints mechanisms sufficient in ensuring scientific integrity and competent conflict management between academic staff?

In light of the University Board considering a proposal to introduce an academic ombudsman during their next meeting, we think the issue deserved to be raised in the form of a debate.

The debate will be held in Norwegian, but we welcome questions from the audience in English.

The debate will be moderated by Sofie A. E. Høgestøl (representative of the temporary academic staff in the University Board)  and the panel will include:

Kristian Gundersen, representative of the permanent academic staff in the University Board

Anine Kierulf, postdoc at the Norwegian Centre for Human Rights and the winner of this year’s Akademikerprisen

Steinar Andreas Sæther, Associate Professor and leader of Forskerforbundet UiO

Peter Kierulf, academic ombudsman at the Faculty of Medicine

Ragnhild Hennum, Pro-Rector UiO

Register here.

Organizer

UiODoc
Published Nov. 3, 2015 10:21 PM - Last modified Nov. 9, 2015 2:27 PM