Lunsjdebatt forskningsledelse og karriereveier for unge forskere 29. november 2016

UiODoc og Akademiet for yngre forskere inviterer til en lunsjdebatt som skal se nærmere på karriereveiene for unge forskere og hvilke rolle god forskningsledelse skal spille i denne sammenhengen.

 

Foto: Realfagsbiblioteket UiO

This event will be in Norwegian.

Akademiet for yngre forskere og UiODoc har i høst gjennomført en undersøkelse om karriereveier for unge forskere. Over 800 har svart, og 29. november presenterer vi funn fra undersøkelsen og inviterer til debatt.

Guro Lind fra Akademiet for yngre forskere presenterer funn fra undersøkelsen.

Deretter stiller blant annet Bjørn Haugstad, Petter Aaslestad og Svein Stølen stiller til paneldebatt. Sofie Høgestøl modererer debatt. ​

Det blir lett servering. 

Påmelding

Vennligst melde på dette arrangementet: https://nettskjema.uio.no/answer/uiodoc-lunsjdebatt-karriere.html.

Published Oct. 14, 2016 12:47 PM - Last modified Nov. 3, 2016 12:05 PM