Innstegsstilling i akademia

UiODoc i samarbeid med Forskerforbundet ved UiO arrangerer et åpent møte om innstegsstilling i akademia.

Kunnskapsdepartementet har i Forskningsmeldingen Lange linjer – kunnskap gir muligheter tatt til orde for innføring av såkalte innstegsstillinger i akademia. De skriver blant annet at Regjeringen vil «etablere en prøveordning med innstegsstillinger med en kvote på opptil 300 tilsettingsforhold innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, medisin og odontologi. Ordningen skal bidra til styrket rekruttering av særlig talentfulle forskere gjennom mer tydelige karriereløp.»

Videre skriver departementet i meldingen: «Innstegsstilling er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd en på forhånd definert kompetanse og resultater. En slik karrierevei vil dermed kunne gi lengre midlertidighet, men den gir samtidig kandidaten mulighet til en langt mer forutsigbar karriereplanlegging. Den representerer derfor en akseptabel balanse mellom midlertidighet og langsiktighet.»

Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til endringer i Universitets- og høyskoleloven ut på høring. Her foreslås det blant annet å innføre en lovhjemmel for innstegsstillinger som en ny form for åremålsstilling.

Det er foreslått to alternativer for vurdering:

  1. Oppnås de fastsatte kompetansekravene ansettes vedkommende i fast stilling ved utløpet av åremålsperioden.
  2. Ved utløpet av åremålsperioden har vedkommende krav på å bli vurdert for fast ansettelse.

Høringsinstansene skal levere sine høringsuttalelser innen 1. november. UiODoc og Forskerforbundet ved UiO ønsker å høre hva stipendiater og ansatte ved UiO mener om denne type stilling, og inviterer derfor til et åpent møte. På dette møtet vil rektor Ole Petter Ottersen fra UiO og rådgiver Jon W. Iddeng fra Forskerforbundet innlede om fordeler og ulemper ved innstegsstillinger.

  • Vil den redusere midlertidigheten i sektoren?
  • Vil den gi større forutsigbarhet for ansatte?
  • Representerer den en akseptabel balanse mellom midlertidighet og langsiktighet?
  • Hva med kjønnsperspektivet ved rekruttering?

Disse, og flere andre spørsmål, vil kunne stilles og besvares på vårt åpne møte.

Møteleder er Aslak Bonde.

Vær med å påvirke UiOs og Forskerforbundets høringsuttalelser!

Vel møtt til debatt!

Organizer

Liv-Elisif Kalland, Kristian Mollestad
Tags: academic
Published Nov. 9, 2014 8:53 PM - Last modified Nov. 9, 2014 8:53 PM