Bidra til NTLs medlemsvekst

NTL UiO vokser, og vi ser særlig at stadig flere unge arbeidstakere velger å bli med i fagforeningsfelleskapet. Her har vi samlet noen argumenter for hvorfor man bør organisere seg i NTL, og noen tips og triks til hvordan du som allerede er medlem kan bidra til medlemsveksten.

English speaker? Visit our English websites.

Verving er et viktig område for foreninga, og vi er avhengige av å rekruttere flere medlemmer for å ha mest mulig styrke i kampen for våre medlemmers rettigheter. Selv om NTL UiO og våre tillitsvalgte jobber mye med å synliggjøre foreninga og de sakene vi jobber for, er det gjerne medlemmene våre rundt om på enhetene som er de beste ambassadørene for NTL - og som er de flinkeste ververne.

Vervepremiene våre er fine, men grunnen til å verve medlemmer til NTL handler om viktige samfunnsspørsmål.

Les mer om hva NTL jobber for ved UiO og finn gode verveargumenter her:

Mange gode grunner til å verve nye medlemmer!

Hvordan verve?

Det sies at en av de vanligste grunnene til at folk ikke er fagorganisert, er at de aldri har blitt spurt.

Det er mange måter å gå frem på for å få folk til å bli med i en fagforening. Et første skritt kan være å spørre kolleger og nyansatte om de er organisert. Et annet er å dele dine egne erfaringer med å være del av fagforeningsfelleskapet, og fortelle om hva fagforeninga eventuelt har kunnet hjelpe deg med.

Det er fagbevegelsen som gjennom kamp og innsats har kjempet frem mange av de rettighetene vi nyter godt av i arbeidslivet i dag.

Det er viktig å fagorganisere seg

Som fagorganisert bidrar du gjennom medlemskapet ditt til å opprettholde det organiserte arbeidslivet, og gir styrke til fagbevegelsen i kampen for våre lønns- og arbeidsvilkår. Det er også fagforeningene som gjennom de tillitsvalgte forvalter medbestemmelsen på vegne av de ansatte lokalt på arbeidsplassen.

Fagbevegelsen har vært sentral i å fremkjempe mange av de lovene og rettighetene vi har i arbeidslivet i dag.

Bedre føre var enn etter snar

Medlemskap i en fagforening kan sammenlignes med å ha en forsikring. Man vet aldri hva som kan skje, og selv uten de store problemene vil fagforeningsmedlemskap lønne seg. Som fagorganisert har du tilgang til skolerte tillitsvalgte som kan bistå deg i konflikter og møter med arbeidsgiver, og som forhandler lønn for deg. Vi står sterkere sammen enn alene i møtet med arbeidsgiver. I tillegg til at fagforeninga er en sikkerhet for den enkelte, bidrar man som fagorganisert til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.

Høy organisasjonsgrad = høyere lønn

I tillegg viser forskning (se blant annet ISF - Institutt for samfunnsforskning at lønnsnivået er høyere i virksomheter hvor ansatte er fagorganisert, og resultatene fra lokale lønnsforhandlinger viser også at en langt lavere andel av de uorganiserte arbeidstakerne får lønnsopprykk.

Her finner du noen kortfattede tips og argumenter du kan bruke i vervinga: Hvert medlem teller!

Hvorfor NTL?

Med over 50 000 medlemmer er NTL et av de største forbundene i staten. NTL er den eneste foreninga som organiserer alle stillingsgrupper ved universitetet; både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte, studenter, vikarer, deltidsansatte og midlertidige ansatte. NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmer god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold, et felles ønske fra alle medlemmer uansett type stilling.

Fellesskapet og bredden i medlemssammensetningen er NTLs styrke, og gir oss et helhetlig syn på UiO, uten særinteresser.

I NTL står vi sammen - alle sammen

Angrepene på rettigheter bekjempes ikke med smale interessekamper men ved at vi står sammen. Vi trenger alle sterkt stillingsvern, regulert arbeidstid og en lønn å leve av - uavhengig av om vi jobber som professor, forsker, stipendiat, rådgiver, driftstekniker eller renholder.

Vår politikk

NTL jobber blant annet for lik lønn for likt arbeid, og at personal- og lønnspolitikken skal praktiseres likt ved hele UiO, slik at lønns- og arbeidsvilkårene dine ikke skal være avhengig av hvilken enhet du jobber for. NTL er opptatt av en solidarisk lønnspolitikk som sikrer at forskjellene mellom topp og bunn ikke øker. Alle skal sikres ei lønn å leve av. NTL er opptatt av likestilling, og at faste oppgaver = faste stillinger.

Vervebrosjyre
Vervebrosjyre

Last ned vår vervebrosjyre med mer informasjon om NTL UiO.

NTL og LO

NTL er en del av Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Som medlem av LO står vi sammen med over 930 000 arbeidstakere i Norge i kampen for et organisert arbeidsliv for alle.

Hva innebærer det å være medlem?

NTL-medlemskapet innebærer en rekke medlemsfordeler:

  • en solid fagforening i ryggen når det trengs
  • mulighet for å påvirke, både på arbeidsplassen, overfor myndigheter og i samfunnet
  • dyktige tillitsvalgte på alle nivåer som jobber for dine lønnsvilkår
  • en forening som aktivt jobber med arbeidsvilkårene ved UiO
  • NTL er dyktig i store og små omorganiserings- og omstillingsprosesser
  • gratis kurs og konferanser
  • utdanningsstipend gjennom LO Stat
  • NTL har tilgang på erfarne og dyktige arbeidsrettsadvokater gjennom LO
  • du får tilsendt NTL-magasinet og vårt eget lokale medlemsblad NY GIV
NTL UiO har dyktige tillitsvalgte fra hele UiO som jobber for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

LO Favør

I tillegg har NTLere medlemsfordeler gjennom LOs fordelsprogram LO Favør. Som del av medlemskapet har vi blant annet Norges beste innboforsikring, og en svært gunstig reiseforsikring (ikke obligatorisk). Se LO Favør for mer informasjon om medlemsfordeler for LO-medlemmer:
www.lofavor.no

Hva koster det?

Medlemskapet koster 1,1% av brutto lønn samt premie til LO Favør innboforsikring og eventuelt LO favørs reiseforsikring (ca 80-90 kr mnd for hver).

Husk at utgifter til fagforeningskontingent kan trekkes fra på skatten!

Les mer om medlemskap i NTL UiO eller bli medlem!

Vervepremier

NTL har en rekke flotte premier til deg som klarer å verve kollegaer og studenter til å bli med i fagforeningsfelleskapet. Ved å verve fra 1 til 10 nye medlemmer kan du få alt fra vannkaraffel, ullpledd og kjelesett, til nettbrett, iPad og pulsklokke.

Du kan velge å hente ut premie allerede etter 1 verving, eller spare opp til du har vervet flere.

Jo flere du verver, jo finere vervepremie.

Du kan finne en oversikt over hvor mange vervinger du står registrert med, og bestille vervepremie, ved å logge deg inn på Min side på ntl.no.

Husk å få den du verver til å føre opp navnet ditt i innmeldingsskjemaet når de melder seg inn.

Student?

Studenter kan også bli medlem i NTL gjennom forbundets ungdomssatsing, NTL Ung. Alle NTL-medlemmer under 35 år er formelt medlem i NTL Ung i tillegg til sin lokale NTL-forening, men studenter* er direkte tilknyttet NTL Ung som organisasjonsledd. NTL Ung organiserer studentgrupper over hele landet, og har egne studenttillitsvalgte ved de største lærestedene.

Gunstige priser for studenter 

Studentmedlemskap i NTL Ung koster 250 kr i semesteret, og inkluderer LO Favørs innboforsikring i medlemskapet, samt mulighet for reiseforsikring og andre gunstige tilbud gjennom LO Favør.

Egne kurs for unge

NTL Ung arrangerer egne kurs for studenter og unge i arbeidslivet, og avholder også den årlige NTL Ung-konferansen.

*Studentmedlemskapet gjelder studenter som har lavere inntekt enn Lånekassens inntektsgrense. Studenter som har lønn som overstiger dette, betaler kr 100 i tilknytningsavgift samt

Les mer om NTL Ung og studentmedlemskap på NTL Ungs nettsider

 

Publisert 25. jan. 2019 09:11 - Sist endret 31. jan. 2020 10:58