Universitetsstyret utsetter forslag til rekrutteringsstrategi

Universitetstyrets medlemmer advarer mot å gå bort fra frie og åpne utlysninger, og etterlyser en mer prinsipiell tilnærming til ansettelser ved universitetet. Dette er i tråd med NTL UiOs innsigelser til rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte 

Strategic Advisory Board (SAB) anbefalte i sin rapport i 2014 at UiO som et virkemiddel for å utvikle verdensledende fagmiljøer, burde få en mer offensiv rekrutteringsstrategi. Utkast til ny rekrutteringsstrategi har vært behandlet i universitetstyret to ganger tidligere, og ble i går utsatt for tredje gang etter sterke og omfattende innvendinger fra universitetsstyrets medlemmer.

NTL UiO hadde omfattende innsigelser i drøftingsmøtet fordi vi mener at UiO kan bedre tilsettingsprosessene uten å bryte med de grunnleggende prinsippene om at stillinger skal lyses ut i åpen konkurranse og at den best kvalifiserte søkeren blir tilsatt. Strategien inneholdt bl.a forslag om:

  • økt bruk av kallelse
  • økt bruk av instegstillinger
  • utvikling av søkerprofiler som prioriterer yngre talenter fremfor erfarne forskere
  • letekomitee
  • skille mandat bedømmelseskomite og innstillingsmyndighet
  • tilsetting som baserer seg på uttalelser fra kollegaer og studenter
  • tilsetting ut i fra evne til innhenting av EU finansiering

Rekrutteringsstrategien vil føre til mindre fri konkurranse ved ansettelser, og  bidrar til å sentralisere styringen over hvem som ansettes, heller enn å forankre dem i fagmiljøenes behov. 

Vi håper den nye strategien vil satse på å styrke og fremheve noen av våre konkurransefortrinn med kollektive rettighetene rundt arbeidstid, tid til forskning, flat lønnsstruktur, faglig frihet, faste stillinger og sterkt stillingsvern. På denne måten kan UiO bli en attraktiv arbeidsplass for de best kvalifiserte kandidatene, inkludert kvinner. 

Les mer om saken på Uniforums nettsider: 

Rekrutteringsstrategi utsatt igjen
NTL frykter mindre fri konkurranse ved ansettelser

Forslag til rekrutteringsstrategi, inkludert NTLs drøftingsinnspill

 

Publisert 10. feb. 2017 15:15 - Sist endret 10. feb. 2017 15:24