Ny vervebrosjyre på engelsk

NTL UiO er i vekst, men vi trenger stadig flere medlemmer. For å kunne nå flere av våre engelskspråklige kolleger ved universitetet lanserer vi nå nytt vervemateriell på engelsk.

De siste årene har internasjonaliseringstanken i akademia vært høy, og en stadig større andel av UiOs ansatte rekrutteres direkte fra utlandet - spesielt innenfor vitenskapelige forskerstillinger. Det er viktig for partssamarbeidet og for fagbevegelsens styrke at vi organiserer også blant disse ansattgruppene. Dette krever godt og tydelig informasjonsmateriell vi kan kommunisere ut til potensielle medlemmer med.


Med bakgrunn i dette har NTL UiO de siste månedene jobbet med å utarbeide nytt informasjonsmateriell på engelsk, som vi vil bruke i vervearbeidet framover. Resultatet - en vervebrosjyre om NTL og en verveflyer med informasjon om saker NTL jobber for ved UiO - kan dere laste ned her:

Join the union - make your voice heard!
NTL UiO flyer
 

Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å snakke med sine kolleger - engelskspråklige eller ei - om hvorfor det er viktig å være medlem av en fagforening, og hvorfor NTL er et godt alternativ for alle UiOs ansatte. Husk at det er medlemsmassen - og bredden - vår som gir oss styrke, og vi kan alle bidra til en sterkere forening gjennom å verve kolleger og kjente.
 

Om du trenger eller ønsker å få tilsendt noen fysiske kopier av brosjyrene i internposten, send oss en epost på kontor@ntl.uio.no.

 

 

Publisert 2. aug. 2017 13:03 - Sist endret 2. aug. 2017 13:04