NTL UiO søker ny organisasjonssekretær

NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeid for medlemmene. Vi har i dag frikjøpt et ekstra årsverk som hovedsakelig jobber med medlemsoppfølging og verving, i tillegg til organisasjonssekretæren. Vi søker nå en ny organisasjonssekretær.

Organisasjonssekretæren har ansvar for å utvikle og vedlikeholde rutiner for foreningens administrative oppgaver, samt å være en sentral støttefunksjon for foreningens ledelse i deres daglige arbeid. I tillegg skal organisasjonssekretæren jobbe med utforming av informasjon. I perioder vil det også være behov for noe analysearbeid og statistikk. Interesse for fagbevegelse og organisasjonsarbeid er en fordel.

 

Oppgavene:                                                                                                                                      

  • Være NTLs ansikt utad og ta i mot henvendelser fra medlemmer, tillitsvalgte og andre.
  • Utvikle og gjennomføre rutiner for de administrative oppgavene; medlemsoversikt, informasjon, verving, kurs og seminarer og møteavvikling.
  • Driftsoppgaver knyttet til kontoret, herunder rekvisita, møtekaffe, postjournal, arkiv og felleskalender.
  • Utarbeide informasjon til e-post, nettsider og Facebook
  • Enklere regnskapsarbeid i samarbeid med kasserer, kvalitetssikring (Tripletex)


Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra kontorarbeid og generelt gode datakunnskaper
  • Erfaring med enklere regnskaps- og budsjettarbeid
  • Erfaring med informasjonsarbeid 


Foreningen trenger en selvstendig, ryddig og serviceinnstilt person som trives med å jobbe i et lite og hektisk miljø.

Oppgavene er hovedsakelig på seniorkonsulentnivå. Stillingen innebærer frikjøp fra ordinær stilling ved UiO for et år av gangen. Vedkommende vil beholde lønnsnivå fra ordinær stilling. Arbeidssted er på vårt kontor i Fysikkbygget.

Tiltredelse 1. november

Kort søknad med CV sendes kontor@ntl.uio.no innen 26. september

Spørsmål kan rettes til leder Ellen Dalen 22 85 57 70, ellen.dalen@admin.uio.no eller nestleder Natalia Zubillaga 22 85 59 41, natalia.zubillaga@sai.uio.no

Publisert 13. sep. 2017 10:41 - Sist endret 13. sep. 2017 14:53